Arvata, et Eesti vehklemisliidus saabub (töö)rahu, on sama, kui loota, et päikesepaneelid tagavad kaamoses igavese elektrienergia. Võimatu.

Kuna kahekordne maailmameister, Tokyo olümpial kulla ja pronksi võitnud Katrina Lehise treener Nikolai Novosjolov ei esitanud eelmiseks reedeks temalt nõutud kuludokumente, ega vasta Andmekaitse inspektsioonile (AKI) peab ta andmekaitse inspektsiooni ettekirjutuse järgi maksma Eesti vabariigi kassasse sunniraha 2000 eurot. Kusjuures mitte ühe korra, vaid nagu ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/24/378-843 ütleb: „Sunniraha saab määrata korduvalt – kuni ettekirjutus on täidetud. Kui adressaat ei tasu sunniraha, edastatakse see kohtutäiturile täitemenetluse alustamiseks. Sel juhul lisanduvad sunnirahale kohtutäituri tasu ja muud täitekulud.“