Kohus otsustas jätta mõistetud karistuse täitmisele pööramata, kui Loskutov ei pane üheaastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.

Kohus mõistis Eesti vabariigilt Loskutovi kasuks välja 400 eurot süüteomenetluses tekitatud mittevaralise kahju käeraudade õigusvastase kasutamise eest. Loskutov peab tasuma menetluskulud summas 2823,01 eurot.

Pavel Loskutovi süüdistatakse selles, et ta lõi eelmise aasta aprillis Valga linnas enda tuttavat 64-aastast meest ühel korral rusikaga näkku ja kuklasse. Süüdistuse järgi palus kannatanu naine, et Loskutov oma tegevuse lõpetaks, ent süüdistatav ei lõpetanud kannatanu ründamist ning lõi korduvalt meest näkku ja pähe. Sellega tekitas Loskutov talle valu ja tervisekahjustuse.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Ainar Koik: „Meie kõigi huvi on, et avalikus ruumis viibimine oleks võimalikult turvaline ja ohutu. Igasugune vägivald tänaval kahjustab seda turvatunnet märkimisväärselt. Kohus nõustus prokuratuuri seisukohaga, et Pavel Loskutov pani toime kuriteo, kui endale tuttavat meest korduvalt rusikaga näkku ja pähe lõi. Kohus leidis, et reaalne vangistus ei ole vajalik, kuivõrd P. Loskutov on varem karistamata.

Prokuratuuri hinnangul oli kuritegu tõsine – seda põhjusel, et P. Loskutov ei löönud kannatanut korra, vaid korduvalt, mis tekitas kannatanule valu ja tervisekahjustuse. Avalikus kohas vägivallatsemine riivab kindlasti kogukonna turvatunnet. Seetõttu tuleb prokuratuuri hinnangul anda süüdistatavale sõnum, et tema tegu oli tõsine.

Kohus mõistis P. Loskutovile kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse. Prokuratuur tutvub kohtuotsusega ning otsustab seejärel, kas ja millises ulatuses otsus vaidlustada.“