Korvpalliliit loodab, et antud juhtumis selgitatakse õiguskaitseorganite poolt välja kõik võimalikud rikkumisega seotud asjaolud.

"Marek Koitla ei ole alates 2018. aasta sügisest juhendanud Eesti Korvpalliliidu noortekoondiseid ega teinud alaliiduga koostööd. Samuti puudub meil hetkel teadmine, et nimetatud treener oleks seotud mõne alaliidu liikmesorganisatsiooni või klubiga," seisab alaliidu pressiteates.

Antud olukorras soovib korvpalliliit end juhtumi asjaoludega võimalikult täpselt kurssi viia ning seejärel koostöös asjaomaste asutustega kooskõlastada järgnevad sammud.

"EOK korvpallitreenerite kutsekomisjon on viimasel kuul ilmsiks tulnud väärkohtlemise juhtumite tõttu juba varasemalt otsustanud, et taseme- ja/või täiendkoolituse programmides tuleb väärkohtlemise teemale läbi vastavasisuliste koolituste oluliselt rohkem tähelepanu pöörata. Nii olevikus kui ka tulevikus sarnaste olukordade vältimiseks on korvpalli katuseorganisatsioon FIBA paar kuud tagasi ellu kutsunud spordis vääralt käitumise märkamise/teadvustamise programmi, milles osaleb ka Eesti korvpalliliit. Programmi üks peamisi eesmärke on tõsta teadlikkust just väärkohtlemise ja spordieetika valdkonnas," lisatakse korvpalliliidu avalduses.

Korvpalliliit kutsub üles kõiki, kes on kokku puutunud väärkohtlemise juhtumitega või sellelaadsete vääritute tegevuste või üldiste eetikanormide rikkumisega, jagama koheselt sellega seotud infot või põhjendatud kahtlustusi ka spordialaliiduga e-posti aadressil se_info@basket.ee.
Ühendust võtnud inimeste anonüümsus ja informatsiooni konfidentsiaalne käsitlemine tagatakse.