Terviseamet omakorda küsis detailset infot valitsuse kommunikatsioonibüroolt ja niiviisi alljärgnev dialoog sündiski. Selgus, et sportides maski kandma ei pea, küll aga peaks seda tegema treener.

Kas jõusaalid ja spordihallid on avalikud siseruumid?
Spordiklubid on avalikud kohad, kus kehtib maskikohustus.

Kas jõusaalis ja spordihallis peab kandma maski?
Sporditegevuse jooksul maskikohustust riigi tasandil pole. Maskikandmise kohustus ei kehti, kui seda ei ole võimalik mõistlikkuse põhimõttel tagada, näiteks trenni ajal.

Aga need spordihallis olevad inimesed, kes ise ei harjuta – töötajad, treenerid, lapse trenni lõppemist ootav lapsevanem?
Maskikohustus laieneb ka töötajatele, välja arvatud, kui treener ise trenni teeb. Lapse trenni lõppemist ootaval lapsevanemal on kohustus kanda maski.

Kas hoonesse sisenedes peaks treeningule mineja maski kandma või mitte?
Jah, peab.

Kas riietusruumis tuleks maski kanda?
Jah, riietusruumis kehtib maski kandmise kohustus. Küll võivad klubi riietusruumides kehtida omad rangemad sisekorrareeglid.

Duši all ilmselt siiski mitte...?
Ei.

Kas teil on veel mõni üldine soovitus spordisõpradele?
Sportimise jätkamine on oluline inimeste tervise hoidmise jaoks. Küll aga tasuks igaühel mõelda, kuidas vähendada nii enda kui teiste nakatumise riski nii igapäevaste tegevuste käigus kui sportides. Sportides tuleks kindlasti arvestada, et kui tegemist on intensiivse tegevusega, siis sellega kaasneb forsseeritud õhuvool, mis eritab suuremas koguses haigusetekitajaid. Seega tasub tervisesportijatel hoida distantsi sõltumata sellest, kas tegemist on spordiklubiga või sporditegevusega omal algatusel.

***

Grupitreeninguid tohib Harjumaal (sh Tallinnas) ja Ida-Virumaal läbi viia 10-liikmelistes gruppides (lisaks võib rühmas olla treener), näiteks kehtib see aeroobika saalitrennides ja muus taolises treeningtegevuses. See reegel ei kohaldu spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele ja poolprofessionaalsele sporditegevusele, sealhulgas noortespordi korral nendele sportlastele ja võistkondadele, kes osalevad spordialaliidu korraldatavatel Eesti tiitlivõistlustel.

Publik peab kandma maski, kuid on ka erandeid
Valitsuse korraldus: 

Sport sisetingimustes. 
Avalikes siseruumides toimuvatel spordi- või liikumisüritustel võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks pealtvaatajat, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Korraldaja peab tagama kuni 50-protsendise täituvuse ja spordi- või liikumisüritusel osalejate arvu kuni 250 inimest.


Pealtvaatajad peavad kandma siseruumides maski. Maskikandmise kohustus ei kehti alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maskikandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse või töö ja tegevuse iseloomu tõttu võimalik.


Tingimusi ei kohaldata alus-, põhi- ja keskhariduse õppekavajärgsele tegevusele. Kuni 50 protsendi täituvuse tingimus ja 250 inimese piirarv ei kohaldu spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvatele professionaalsele ja poolprofessionaalsele sporditegevusele. See ei kehti lisaks täiskasvanutele ka noorte spordile ehk nendele sportlastele ja võistkondadele, kes osalevad spordialaliidu poolt korraldatavatel Eesti tiitlivõistlustel.


Spordivõistlused. 
Spordivõistluste korraldaja peab tagama inimeste hajutamise ja siseruumides kuni 50 protsendi täituvuse. Üritusest osavõtjate piirarv siseruumides ei tohi olla suurem kui 250 inimest ning õues mitte suurem kui 500 inimest. Pealtvaatajad peavad kandma siseruumides maski.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid