Avaldame teate täismahus:

"30. märtsil ilmus Delfis artikkel „Kas kriminaaluurimise all olev sportlane sobib Eesti koondist esindama? Kõlvarti juhitava taekwondo liidu näide“, kus muu seas heideti Eesti Taekwondo liidule ette kommentaari mitteandmist.

Kõigepealt rõhutame, et Eesti Taekwondo Liit ei ole konflikti osapool ega osaleja kriminaalmenetluses.

Eesti Taekwondo Liit on seisukohal, et antud intsidenti suhtes hinnangute andmine enne kohtu või kohtuvälist otsust, tähendaks katset võimalikku otsust mõjutada.

"Sportlased on põhjendamatu jõu kasutamise lubamatuse osas teadlikud, kuid enesekaitse õigus on ka neil"
Eesti Taekwondo Liit

Ühtlasi jääb liidule arusamatuks, miks on artiklis esitatud ühekülgne sündmuste nägemus, ehkki politseisse pöördusid mõlemad osapooled. Soovime pöörata ka toimetuse tähelepanu sellele, et tekstis on kasutatud konflikti ainult ühe osaleja isiklikud andmed, vaatamata sellele, et tegemist on alaealisega ning rõhk on asetatud ainult ühele spordiorganisatsioonile.

Toetudes eelmainitud artiklile ning Ilja Makarovi poolt saadud andmetele, soovime selgitada järgmist:

Ilja Makarov sai tõepoolest matustelt tagasi tulles 25. oktoobril 2017.a. toimunud konflikti osalejaks. Alaealine Makarov ei ole teiste alaealistega otseses kokkupõrkes osalenud, kuid talle tungis kallale täiskasvanud mees, peale seda hakkas kaklus. Ilja Makarov tegi avalduse politseisse ning tema käsutuses on video, mis tõestab temavastast rünnakut. Eesti Taekwondo Liit kahetseb juhtunut. Sportlased on põhjendamatu jõu kasutamise lubamatuse osas teadlikud, kuid enesekaitse õigus on ka neil."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid