Dopingut tarvitanud Eesti ujuja sai aastase võistluskeelu, treener aga eluaegse juhendamiskeelu

 (19)
Nikolai Borzov
Nikolai BorzovFoto: idakeskus.ee

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium avaldas lõpuks otsuse dopingut tarvitanud ujuja Anita Stepanenko ning tema treeneri Nikolai Borzovi kohta.

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium koosseisus Margus Mugu (eesistuja), Marek Kaleta, Toomas Tõnise ja Siim Schneider tegid otsuse seoses halva analüütilise leiu ilmnemisega Anita Stepanenko 24.05.2013.a antud võistlusesiseses dopinguproovis ning seoses tema treener Nikolai Borzovi poolt keelatud aine manustamisega Stepanenkole.

Anita Stepanenko suhtes otsuse tegemisel võeti arvesse, et sportlane oli reeglite rikkumise ajal alaealine, treener on treeninud sportlast juba kümme aastat alates lapseeast, selle aja jooksul on välja kujunenud usalduslik suhe treeneri ja sportlase vahel ning nimetatud asjaoludel võib alaealisel isikul olla raskendatud sportlastelt tavapäraselt nõutud hoolsuskohustuse täitmine ja vajaliku kontrolli teostamine treeneri tegevuse üle. Tuvastatud on, kuidas keelatud aine sattus sportlase organismi. Seetõttu kolleegium leiab, et sportlase käitumises puudub oluline süü või hooletus.

Distsiplinaarkolleegiumi otsus: määrata Anita Stepanenkole Maailma dopinguvastase koodeksi artikli 10.5.2 alusel võistluskeeld üks aasta alates 23.07.2013.a, võistluskeelu kehtimise viimane päev 22.07.2014.a.

Tühistada Maailma dopinguvastase koodeksi artikli 10.8 alusel Anita Stepanenko kõik võistlustulemused alates 06.05.2013.a kuni võistluskeelu alguseni ühes kõigi sellest tulenevate tagajärgedega.

Seotud lood:

Nikolai Borzovi suhtes otsuse tegemisel lähtuti sellest, et alaealisele sportlasele keelatud aine andmine on eriti raske dopinguvastase reegli rikkumine, mille eest kuulub kohaldamisele eluaegne treenerina või muul viisil sportlasi võistluseks ettevalmistava või abistava isikuna tegutsemise keeld.

Distsiplinaarkolleegiumi otsus: määrata Nikolai Borzovile Maailma dopinguvastase koodeksi artikli 10.3.2 alusel eluaegne treenerina või muul viisil sportlasi võistlusteks ettevalmistava või abistava isikuna tegutsemise keeld.