Oluline osa riiklikest sporditoetustest võib hakata liikuma läbi Eesti Olümpiakomitee


Oluline osa riiklikest sporditoetustest võib hakata liikuma läbi Eesti Olümpiakomitee
EOK president Neinar SeliFoto: Ilmar Saabas

Kultuuriministeerium andis teada, et valitsusele esitatakse riikliku spordi rahastamise aluspõhimõtete muutmise ettepanekud, mis puudutavad katusorganisatsioonide toetamist, Hasartmängumaksu Nõukogu vahendite jaotamist ning Eesti Kultuurkapitali toetuste korra muutmist.

Eesti Olümpiakomitee presidendi Neinar Seli sõnul on kultuuriministeeriumi esitatav ettepanek suur samm edasi: „Eesti spordi katusorganisatsioonina on EOK spordi rahastamise probleemkohtadele juba pikema aja jooksul tähelepanu juhtinud. Viimase laiapõhjalise nägemuse spordi rahastamisest koos konkreetsete ettepanekutega edastasime kultuuriministeeriumile ja valitsusele 2015 aasta augustis."

Ta lisas: "See samm sai tehtud, sest tunnetame, et olud spordimaastikul on muutunud ja arenenud ning on selge vajadus ajaga kaasas käia. EOK on riigile heaks partneriks. Riigi usaldus spordiküsimustes EOK suunal on kõrge, mida kinnitab ka valitsusele edastatav ettepanekute pakett, kus kõige olulisema partnerina spordi rahastamise küsimustes näeb kultuuriministeerium just EOK-d."

"See tulem on pikaajalise töö vili, mille aluseks on olnud EOK initsiatiiv ja sisukas koostöö kultuuriministeeriumiga. EOK seisab selle eest, et oleks tagatud spordivaldkonna toetuste õiglane ja läbipaistev jaotus," selgitas Seli ja lisas lõpetuseks: „Loodame, et kultuuriministri esitatud ettepanek leiab valitsuse liikmete toetuse ja spordi rahastamise problemaatika üks lõik – rahastamise killustatus, ebaselgus ja kohatine läbipaistmatus – saab juba üsna pea lahenduse.“.