EOK sportlaskomisjoni esimeheks valiti Gerd Kanter

 (3)
Kettaheite olümpiakuld Gerd Kanter
Gerd KanterFoto: Vallo Kruuser

Täna toimus Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni esimene koosolek. Komisjoni esimeheks valiti olümpiavõitja Gerd Kanter. EOK esindajate kogusse volitati sportlaskomisjoni esindama Johanna Allik ja Allar Raja. EOK sportlaskomisjoni tegevuse peamiseks eesmärgiks on sportlaste nimel Eesti spordi arengus kaasa rääkimine ning puhta spordi ja ausa mängu reeglite eest seismine.

Vast valitud komisjoni esimehe Gerd Kanter sõnul on sportlaskomisjonil sportlaste huvide eest seismisel ja ka spordi edendamisel laiemalt täita oluline roll.

„Viisteist aastat tippspordis, mida olen teinud suure kire ja pühendumisega, on andnud mulle hulgaliselt kogemusi, mida soovin jagada ja panustada sportlaskomisjoni esimehena. Sportlaskomisjoni esimees tähendab eelkõige sportlaste eeskõneleja rolli, mida soovin täitevkomitee juures suure vastutusega täita."

"Soovin olla võrdväärne partner spordijuhtidele täitevkomitees ja usun, et minu soovitustega arvestatakse otsuste tegemisel. Luban seista sportlaste huvide eest kõrgeimal tasemel ja panna meie seisukohad kõlama. Kandideerides ka ROKi sportlaskomisjoni loodan Eesti sportlaskomisjonile anda rahvusvahelise mõõte, läbi mille on võimalik meie soovid ja seisukohad esitada kõrgeimale spordiorganile maailmas. Spordi propageerimisel seisan kindlalt puhta ja ausa spordi eest.“

EOK sportlaskomisjoni koosseis:
Gerd Kanter (Eesti Kergejõustikuliit) – komisjoni esimees
Allar Raja (Eesti Sõudeliit)
Johanna Allik (Eesti Uisuliit)
Karl-Martin Rammo (Eesti Jahtklubide Liit)
Keit Jaanimägi (Eesti Paraolümpiakomitee).
Kert Toobal (Eesti Võrkpalli Föderatsioon)
Ott Kiivikas (Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit)
Raio Piiroja (Eesti Jalgpalli Liit)

Seotud lood:

Sportlaskomisjoni esimees kuulub ex-officio EOK täitevkomitee koosseisu.

Sportlaskomisjoni valitakse neljaks aastaks tegevsportlased, kes on viimase nelja aasta jooksul kuulunud Eesti koondvõistkonna koosseisu. Rohkem kui pooled sportlaskomisjoni kuuluvatest sportlastest peavad esindama OM programmi kuuluvaid spordialasid. Esindatud peavad olema nii suvealade kui talialad ja võistkondlikud sportmängud ning komisjoni peab kuuluma nii nais- kui meessportlasi.

EOK Sportlaskomisjon on EOK juurde loodud vastavalt Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt kinnitatud sportlaskomisjonide moodustamise nõuetele. Komisjoni eesmärgiks on sportlaste huvide esindamine ja nende seisukohtade ning soovituste esitamine EOK-le, samuti ettepanekute tegemine kohtunike esitamisel Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži Kohtusse. Komisjon tegeleb aktiivselt ausa mängu vaimus tegutsevate sportlaste õiguste kaitsmisega ning neile suunatud projektide algatamisega. Komisjon loob ja hoiab sidemeid Rahvusvahelise Olümpiakomitee ning Euroopa Olümpiakomitee sportlaskomisjoniga.