Spordijuht selgitab, miks kulub spordiajaloo raamatule 150 000 eurot ja sellest 69 000 projektijuhile

 (146)
Siim Sukles
Siim Sukles Foto: Rauno Volmar

Reedel kirjutas Eesti Päevaleht, et Eesti saab riigi 100. aastapäevaks spordiajaloo raamatu, mis läheb maksma koguni 148 000 eurot ja millest 69 600 (1450 eurot kuus) kulub raamatu projektijuht Sven Kolga tasustamisele.

Delfi palus selgitust Eesti olümpiakomitee peasekretär Siim Sukleselt.

Delfi esitas järgnevad küsimused:

1) Kes otsustas ja kinnitas, et selline eelarve (150 000) on vajalik spordiajaloo raamatu väljaandmiseks?

2) Miks on vaja raamatu väljaandmiseks projektijuhti, kui raamatul on autorid, toimetaja, keeletoimetaja ja ka konsultant (ja konsiilium)?

3) Millised on projektijuhi Sven Kolga konkreetsed ülesanded? Kas ta töötab projekti heaks 40 tundi nädalas?

4) Kas ja mil moel on see loogiline/põhjendatud/õiglane, et projektijuht teenib kolm korda rohkem kui raamatu kirjutaja?

5) Alles septembris teatasite: "Olümpiamängude aastal oleme osalemiskulude katteks küsinud eelarvest lisaks tavapärastele eraldistele 127 000 eurot. Oleme selle alati ka saanud, kuid seekord lükati meie taotlus tagasi. Väga keeruline on olümpiale minekut planeerida, kui raha pole meile veel reaalselt eraldatud." Nüüd selgub, et ühe spordiraamatu peale kulub 150 000 eurot (sellest 69 000 projektijuhile) ning teie olete raamatut väljaandva sihtasutuse (Spordikoolituse ja -Teabe sihtasutus) nõukogu liige. Kuidas selle spordi alarahastamisega siis on: kas raha on või ikkagi ei ole?

Seotud lood:

Siim Sukles vastas:

"Eesti spordiajalugu kokkuvõttev teos puudub, eesmärk on see 2018. aastaks välja anda. Asja elluviimiseks tuleb suhelda ja koostööd teha väga paljude osapooltega, nii spordi-, ajaloo-, teaduse ja äripoolelt. Seega on üks vastutaja, kes hoiab asja kogu protsessi vältel, vajalik.

Mis puudutab rahalisi vahendeid, siis eelarve kokkukirjutamine 2 aastat tagasi on üks asi ja reaalne eelarve teine asi. Ehk kulusid saab teha erinevatelt eelarveridadelt vaid siis, kui on tagatud olnud ka nende ridadele tulud. Kavandatud oli rahastada projekt eri allikate (Kultuurkapital, Hasartmängumaksu nõukogu, EV 100 korraldustoimkond) iga-aastastest ühekordsetest toetustest.

Viimane küsimus - Ei saa panna võrduma 4 aastast projekti (eriti küüniline on projektijuhi 4 aasta palka eksponeerida, nagu oleks see hetkega kättesaadav summa, mitte mainida, et see on jaotatud 4 aasta peale) ja olümpiamängude lennupiletite arvet."

Projektijuhi (Sven Kolga) tööülesanded:
Kolleegiumi moodustamine ja töö korraldus
Meeskonna moodustamine, töö juhtimine ja korraldus
Raamatu kontseptsiooni määratlemine
Raamatu struktuuri /sisukorra/ määratlemine esitamine kolleegiumile
Raamatu akadeemiliste uuringute teemade ja mahu määratlemine
Raamatu lisade määratlemine
Raamatu lisade autorite valik ja sisu määratlemine.
Raamatu kogumahu ja tiraaži määratlemine
Raamatu sisukorra eriosade /üldosa, akadeemilised osad, lisad, pildid/ mahu määratlemine
Projekti ajalise kava koostamine, teostamise mahu ja ajakava jälgimine
Kaasautorite leidmine ja nende teemade koos mahuga kinnitamine
Autorite tasustamise korra ja suuruse määratlemine
Eelarve projekti koostamine ja vajadusel korregeerimine
Piltide valiku korraldamine, piltide eelarve koostamine
Akadeemiliste uuringute teostajate leidmine ja kinnitamine.
Suhtlemine akadeemiliste teemade autoritega, nende materjalide analüüs ja täiendamine.
Eelarvesse rahaliste vahendite taotlemine, taotluste vormistamine
Autorite töö arvestus ning rahaliste väljamaksete vormistamine ja kontroll
Kontroll projektiplaani täitmise üle
Koostöö Eesti Spordiajaloo Seltsiga.
Koostöö alaliitudega spordialade arengu lisa koostamisel
Koostöö TÜ ja TLÜ ajaloo instituutidega
Keelekorrektori ja korrektori valikud
Kirjastuste pakkumised ja valiku teostamine.

Info spordiajaloo raamatu kohta:
Raamatu mahuks 600-620 lehekülge, kõvade kaante (17 X 24,5), heal paberil, tiraaž 2000. Raamat koosneb 5 eri osast, nendest 4 ajaliselt periodiseeritud, 1 temaatiline (7 teemat) ja lisadest (8) .