Reformierakonna peasekretär: Selil on võimalus end ise partei liikmete nimekirjast kustutada

 (3)
Reformierakonna üldkogu
Martin KukkFoto: Jassu Hertsmann

Reformierakonna peasekretär Martin Kukk andis Delfile antud lühikeses kommentaaris mõista, et nende parteiliikme Neinar Seli süüdimõistvat Riigikohtu otsust ta kommenteerida ei soovi.

"Ei sobi ühelegi erakonnale kohtuotsuseid hindama hakata," kirjutas Kukk meilivahetuses.

Seli võimalikku erakonnast lahkumist kommenteeris peasekretär järgnevalt: "Pärast jõustunud süüdimõistvat kohtuotsust on Neinar Selil võimalus ise end erakonna liikmete nimekirjast kustutada või teeb välja arvamise otsuse erakonna juhatus."

Kriminaalasja käik:

Neinar Seli anti kohtu alla süüdistatuna selles, et ta AS-i Tallinna Sadam (edaspidi Sadam) nõukogu liikmena osales nõukogu 31. oktoobri 2013. a koosolekul otsuse tegemisel tema endaga seotud isiku - MTÜ Eesti Olümpiakomitee (edaspidi EOK) - suhtes, rikkudes nii teadvalt suures ulatuses korruptsioonivastase seaduse kehtestatud toimingupiirangut.

Seli oli alates 4. aprillist 2002 Sadama nõukogu liige ja 11. märtsist 2005 ka nõukogu esimees. Kuna Sadama kõik aktsiad kuuluvad Eesti Vabariigile, on Sadam konkurentsiseaduse kohaselt avalik ettevõtja. Arvestades seda ja äriseadustikus (ÄS) ning Sadama põhikirja punktis sätestatud nõukogu pädevust, oli Seli ametiisik.

31. oktoobril 2013 toimus Sadama nõukogu koosolek, mille 4. päevakorrapunkt oli sponsorlus. Selle päevakorrapunkti arutamisel võeti aluseks Sadama sponsorlustaotluste läbivaatamise komisjoni 28. oktoobri 2013. a protokoll, mille kohaselt tegi komisjon nõukogule ettepaneku rahuldada muu hulgas EOK sponsorlustaotlus ning eraldada peasponsorina EOK-le 250 000 eurot. Sadama nõukogu 31. oktoobri 2013 istungil pandi hääletusele küsimus, kas kinnitada komisjoni protokoll tervikuna. Seli osales nõukogu esimehena komisjoni 28. oktoobri 2013 protokolli kinnitamise otsustamisel, hääletades protokolli tervikuna kinnitamise poolt. Seli ei keeldunud ega taandunud kohaselt otsuse tegemisel osalemisest. Nõukogu liikmete hääled jagunesid 4 poolt ja 3 vastu, millest tulenevalt võttis nõukogu vastu otsuse rahuldada komisjoni 28. oktoobri 2013. aasta protokollis sisalduvad sponsorlustaotlused.

Seotud lood:

Seli on alates 22. märtsist 2001 EOK juhatuse liige. Seega on EOK tulenevalt tulumaksuseadusest Neinar Seliga seotud isik. Seaduse kohaselt on ametiisikul keelatud otsuse tegemine, kui otsus tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes. Osaledes Sadama nõukogu 31. oktoobri 2013. aasta koosolekul komisjoni protokolli tervikuna kinnitamise otsustuse hääletamisel, osales Seli otsuse tegemisel temaga seotud isiku suhtes.

Kuna Sadama nõukogu 31. oktoobri 2013. a otsusega rahuldati EOK sponsorlustaotlus summas 250 000 eurot, rikkus Seli toimingupiirangut karistusseadustiku rakendamise seaduse kohaselt suures ulatuses.