Olümpiavõitja Jaan Talts kritiseeris Eesti spordi rahastamise süsteemi: töö kõrvalt ja põlve otsas tippsporti ei tee!

 (23)
Jaan Talts
Jaan TaltsFoto: Andres Putting

22. oktoobril toimus Eesti Olümpiakomitee (EOK) tippspordi nõukogu koosolek, kus teiste teemade seas oli päevakorral ka viimasel ajal palju tähelepanu pälvinud Eesti spordi rahastamine.

Koosolekul andis ülevaate Eesti spordi rahastamisest ja ka valitsusele tehtud ettepanekust Hasartmängumaksu Nõukogu vahendite ümberjaotamiseks EOK president Neinar Seli.

Presidendi sõnul on muudatused Eesti spordi rahastamises hädavajalikud. Seli tõi välja, et praeguse süsteemi suurim puudus on ühelt poolt omavahendite vähesus, teisalt ka süsteemi killustatus ja ebamäärasus. „Näiteks aasta eelarve plaanide osas sõltub liiga palju otseselt mõne maksu laekumisest, erinevate projektikomisjonide otsustest jne. Vajame tugevat ja strateegiliselt läbimõeldut spordi rahastamise süsteemi, mille alustalaks oleks sportlasi väärtustav, selge ja stabiilne toetus,“ lisas Seli.

EOK tippspordi nõukogu esimees olümpiavõitja Jaan Talts oli igati päri EOK tegevuste ja püüdluste osas reformida Eesti spordi rahastamist. „Praeguses formaadis enam edasi minna ei saa. Muu maailma võrdluses me mitte ei seisa paigal, vaid jääme pikkade sammudega aina enam maha. Süsteem vajab suuri ja kiireid muudatusi. Eesti sportlastel on potentsiaali jõuda olümpiamängudel kõrgete kohtadeni. Töö kõrvalt ja põlve otsas tippsporti ei tee. Suur probleem on tippspordi toetamise projektipõhisus.

Projektikorras võib edukalt muuta kindlasti spordisaali ukse värvi või esindusdressi disaini, kuid olukorras, kus liiga suur osa spordi toetustest on projektipõhine, me sporti laiemalt arendada ei suuda. Me ei ole nii rikkad. Sportlike eesmärkide nimel treenitakse aastaid ja sealjuures on oluline, et sportlaste püüdlusi toetaks stabiilne ja tugev süsteem,“ selgitas spordi rahastamise põhimõtete ümbervaatamise vajalikkust Talts.

Eesti Olümpiakomitee saatis septembris valitsusele kirja, milles soovitatakse kaotada Hasartmängumaksu Nõukogu vahelülina spordi rahastamises. EOK soovitab muuta hasartmängumaksu seadust nii, et varasemalt nõukogule laekunud spordiprojektidele mõeldud summad eraldataks otse EOKle olümpiaettevalmistuskulude ning teiste spordiprojektide toetuseks.

Eesti Olümpiakomitee tippspordi nõukogu ülesandeks on käsitleda tippspordiga seonduvaid küsimusi ja probleeme, teha ettepanekuid ja anda eksperthinnanguid, mis toetavad Eesti tippspordi arengut.

EOK tippspordi nõukogu tegutseb koosseisus Jaan Talts (esimees), Jaak Salumets, Aavo Põhjala, Anna Levandi ja Jaanus Kriisk.