Õiguskantsler võttis seisukoha e-spordi ürituste lastekaitseseadusele vastavuse kohta

 (1)
Ülle Madise
Ülle MadiseFoto: Andres Putting

Õiguskantsler Ülle Madise avaldas seisukoha e-spordi ürituste lastekaitseseadusele vastavuse kohta, märkides, et Tarbijakaitseamet tegi õigesti, kui keelustas kevadel väiksema mänguürituse, kuna sellega oleks propageeritud julmust ja vägivalda.

Madise on vastanud Geenius.ee portaali toimetaja Ronald Liive pöördumisele, kus küsiti, kuidas peaksid e-spordi ürituste korraldajad käituma, et videomänguvõistlused oleksid kooskõlas lastekaitseseaduse nõuetega.

Madise kirjutab: "Lastekaitseseaduse § 25 sätestab, et julmust ja vägivalda õhutavate ning pornograafilise sisugaesemete, filmide ja trükiste tootmine, demonstreerimine ja levitamine lastele on keelatud. Tarbijakaitseamet kui järelevalveorgan on õigesti tõlgendanud, et see keeld kohaldub ka videomängudele."

Õiguskantsler jätkab: "Antud küsimuses ei ole võimalik anda universaalset käitumisjuhist lastekaitseseaduse § 25 nõuete järgimise kohta. Seaduse tõlgendamine ning järelevalveorganite töö ei tohi olla eluvõõras, kuid e-spordi ürituste korraldajad peavad käituma vastutustundlikult ja vältima negatiivset mõju laste kui haavatava sihtgrupi arengule."

Madise sõnul peab iga e-spordi ürituse keelustamise või lubamise korral analüüsima eraldi, kas antud videomäng õhutab vägivaldset käitumist.

"Lastekaitseseaduse eelnõu seletuskirjas viidati, et § 25 tõlgendamisel tuleb lähtuda pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seaduse (PorTS) definitsioonidest. Selle seaduse järgi peetakse vägivalla või julmuse propageerimiseks selle kujutamist heakskiitval viisil, eesmärgiga levitada inimeste hulgas vägivaldset või julma käitumist. Seega tuleb iga ju htumi korral analüüsida, kas videomängu eesmärk on kutsuda üles vägivaldselt või julmalt käituma ning sellist käitumist heaks kiitma," ütleb õiguskantsler.

Seotud lood:

"Seadus paneb teose sisu määratlemisel vastutuse ettevõtjale ehk kõnealusel juhul ürituse korraldajale. Kui teose sisu ei ole üheselt määratletav, võib ettevõtja pöörduda Kultuuriministeeriumi juures tegutseva eksperdikomisjoni poole. Siiani pole ükski videomänguürituse korraldaja sellelt komisjonilt nõu küsinud."

Loe õiguskantsleri täispikka seisukohta siit!