Noortetreenerite töötasustamise paremaks korraldamiseks muudetakse spordiseadust

 (1)
Urve Tiidus
Urve TiidusFoto: Vallo Kruuser

Kultuuriministeerium saatis kooskõlastamisele spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise eelnõu, mille jõustumisel saavad spordiorganisatsioonid taotleda riigieelarvest toetust noortetreeneritele töötasu maksmiseks.

Kultuuriminister Urve Tiiduse sõnul annab Kultuuriministeeriumis välja töötatud seadusemuudatus alused sihttoetuse maksmiseks just laste ning noortega tegelevatele treeneritele. „Riigipoolne lisatoetus, mida on 2015. aasta eelarves planeeritud kokku 3,51 miljonit eurot, loob kindlustunde neile treenereile, kes hoolitsevad meie laste ja noorte sportliku kasvatuse ja tervisearengu eest. Täiendav toetus aitab koolidel või klubidel hoida mõistlikena ka neid tasusid, mida maksavad lapsevanemad. Nii on suuremal hulgal peredel võimalik pakkuda oma lastele spordialast huvitegevust,“ märkis kultuuriminister Urve Tiidus.

Seaduseelnõu järgi tekib kultuuriministrile õigus anda treenerite töötasu toetuste jagamise ülesanne eraõiguslikule juriidilisele isikule, leping selleks on kavas sõlmida Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusega. Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tõnu Seili sõnul on tegu riigile usaldusväärse partneriga, kes tänu oma rollile Eesti Spordiregistri volitatud töötlejana on hästi kursis Eesti treenerite arvu ja koormusega. "See infopagas loob head eeldused töötasu toetuse otsuste langetamiseks spordiorganisatsioonidele lähedal ning tihedas koostöös spordialaliitude ja maakonna spordiliitudega," rääkis Seil.

Riigipoolne sihttoetus on ette nähtud spordiklubides ja -koolides laste ning noortega tegelevate kõrgema kutsetasemega treenerite töötasude maksmise toetamiseks. Sihttoetus moodustab 50% treeneri töötasust, millele lisandub spordiklubi või spordikooli omapoolne panus 50% ulatuses. Sihttoetuse eraldamise põhimõtted kinnitatakse ministri määrusega, mis on samuti praegu ettevalmistamisel.

Eelnõu on esitatud kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja arvamuse avaldamiseks Eesti Olümpiakomiteele, Eesti Treenerite Liidule, spordialaliitudele, maakondade spordiliitudele, Eesti Koolispordi Liidule ja Eestimaa Spordiliidule Jõud. Kooskõlastusringi tähtaeg on 8. juuli.