Eesti Olümpiakomitee tahab Tondile kolida


mart siimann
Foto: Ilmar Saabas

Audentes Halduse OÜ taotleb nõusolekut tema kasuks seatud hoonestusõiguse võõrandamiseks Eesti Olümpiakomiteele.

Tallinna linnavalitsus otsustas teha sellest johtuvalt linnavolikogule ettepaneku muuta Tondi tn 55 kinnisasja koormava hoonestusõiguse tingimusi ning võõrandada Audentes Halduse OÜ kasuks seatud hoonestusõigus osaliselt Eesti Olümpiakomiteele.

Audentes Halduse OÜ esitas 28. jaanuaril taotluse osa oma hoonestusõigusest Eesti Olümpiakomiteele võõrandada, põhjendades seda asjaoluga, et AS Audentes on rajanud Tondi tn 84 haridus- ja spordikompleksi õppursportlaste koolitamiseks ning spordikompleksi vahetus läheduses olev Tondi tn 55 hoone on nii spordiametnike, treenerite kui tippsportlaste huvisid silmas pidades Eesti Olümpiakomitee uueks asukohaks sobivaim lahendus, arvestades, et õppursportlaste koolitamisel tehakse Eesti Olümpiakomiteega tihedat koostööd.

Vastavalt ettepanekule jääks Eesti Olümpiakomitee kasutusse kinnisasja osa pindalaga 8344 m2, Audentes Halduse OÜ kasutusse kinnisasja osa pindalaga 12 108 m2 ja Kristiine Judokeskus OÜ kasutusse kinnisasja osa pindalaga 2970 m2.

Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 otsuse kohaselt koormati Tondi tn 55 kinnistu hoonestusõigusega MTÜ Aitado Klubi ja Audentes Halduse OÜ kasuks. Hiljem on mittetulundusühing Aitado Klubi võõrandanud tema omandis olnud kaasomandi osa Kristiine Judokeskus OÜ-le.