Eesti Olümpiakomitee kuulutas välja esimese sporditeadusprojektide konkursi võitjad


Neinar Seli saabus Erika Salumäe medalitega
Neinar Seli saabus Erika Salumäe medalitegaFoto: Tiit Blaat

Eesti Olümpiakomitee (EOK) esimesele spordiuuringute teaduskonkursile esitatud 11 projekti hulgast valis hindamiskomisjon välja kuus, mille vahel jagatakse kokku 25 000 euro suurune stipendiumifond. Toetatavate projektide teemad varieeruvad noortespordist spordiürituste korraldamise ja üksikute alade spetsiifikate analüüsimiseni.


Hindamiskomisjoni esimees, EOK president Neinar Seli, pidas konkurssi edukaks – laekus oodatust rohkem avaldusi, mis pakkusid ka kõrget kvalitatiivset taset.

„Kutsusime teaduskonkursi ellu ühelt poolt Eesti spordiuuringute edendamiseks, aga teiselt poolt väga selge sihiga saada teadlastelt sisendit, millele saaksime oma otsustes toetuda ja Eesti sporti efektiivsemalt juhtida,“ kommenteeris Seli konkursi korraldamise ajendeid.

Töid hindas kolmeliikmeline komisjon, kuhu kuulusid EOK president Neinar Seli, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Rein Haljand ja Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna dekaan professor Priit Kaasik.

Tallinna Ülikooli emeriitprofessori Rein Haljandi sõnul lähtus EOK korraldatud konkurss küll akadeemilistest normidest, kuid erines rakendusliku suunitluse poolest. „Rakenduslikku laadi spordiuuringud on vajalikud ja mul on hea meel, et EOK on sellise konkursi korraldanud. Usun, et enamik toetatud projektide tulemustest annavad uusi teadmisi, mida paljud spordialaliidud ja sportlased saavad kasutada,“ ütles Haljand.

Seotud lood:

Finantseeritavatest projektidest kaks on seotud noorsportlastega: üks projekt uurib võimalusi kehalise võimekuse kaardistamiseks ning teine ülekoormusvigastuste ennetamiseks.

Mitmete alade esindajaid hõlmab vastupidavusalade sportlaste teaduspõhise ettevalmistusprogrammi projekt. Need kolm projekti esitas Tartu Ülikool.

Eelkõige spordivõistluste organiseerijaid puudutab Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži projekt, mis uurib Eestis korraldatavate rahvusvaheliste spordiürituste olukorda ja potentsiaali.

Eesolevat Rio olümpiat silmas pidades said toetust ka kaks kitsama suunitlusega teadusprojekti: Eesti Kergejõustikuliidu projekt Gerd Kanteri heitetehnika analüüsimiseks ja Tartu Ülikooli projekt maadlejate treeningu teaduspõhiseks monitoorimiseks.

Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna dekaan Priit Kaasik märkis, et rahastatavad taotlused eristusid selge ja konkreetse eesmärgipüstituse poolest. „Samuti oli oluliseks eduteguriks prognoositavate tulemuste fokusseeritus ja kooskõla püstitatud eesmärkidega. Esiletõstmist väärisid konkreetsele uurimisobjektile suunatud rakendusliku väljundiga taotlused,“ selgitas Kaasik.

Eesti Olümpiakomitee korraldatud teadusprojektide konkursi rahaline maht oli 2013. aastal 25 000 eurot, toetusmäära suurus ühe projekti kohta kuni 5000 eurot. Konkursile olid oodatud eelkõige rakenduslikud uuringuprojektid, mille eesmärk on kaardistada füüsilised, materiaalsed, organisatsioonilised või inimressursid Eesti spordis, samuti projektid, mis tegelevad Eesti elanikkonna kehalise aktiivsuse kaardistamisega.

Eesti Olümpiakomitee tööd toetavad suures osas Eesti ettevõtted. EOK sponsorid on Elion Ettevõtted, EMT, ERGO, Ilves Extra, JCDecaux, Monton, NIKE, Olympic Casino Eesti, Paf Grupp, Silberauto.