Eesti Olümpiaakadeemia jagas konkursivõitjaile preemiaid


Eesti Olümpiaakadeemia president Neinar Seli ja kolm kõnekonkursil osalenut
Foto: Malle Elvet

Eesti Olümpiaakadeemia (EOA) juhid andsid Tartus Dorpati konverentsikeskuses üle preemiad EOA poolt esmakordselt koolinoortele korraldatud loovtööde konkursi "Aus mäng ja väärtused spordis" parimate tööde autoritele.

Konkursile sai esitada teemale vastavaid joonistusi, luuletusi, kirjandeid, fotosid, videoid. Kõnevõistlus toimus auhindade üleandmise päeval. 5. märtsist kuni 11. maini kestnud sporditeemaliste loovtööde konkursile laekus 66 koolist kokku 620 võistlustööd. Lisaks Eesti koolide õpilastele võtsid konkursist osa ka Petseri ja Brüsseli koolide õpilased. Kokku laekus erinevates vanusekategooriates õpilastelt 380 sporditeemalist joonistust, 93 luuletust, 72 fotot, 61 kirjandit ja 14 videofilmi.

Pidulikul koosolekul, kus EOA president Neinar Seli ja tegevjuht Heigo Klaos andsid auhinnad parimatele üle võtsid omakeskis mõõtu kõnekonkursil osalejad. Kõnekonkursi võitjaks tunnistas žürii Alatskivi keskkooli õpilase Sander Kuke. Erinevates kategooriates hindasid töid erinevad žüriid. Loovkonkursi patroonideks olid endised ja praegused tuntud tippsportlased Jüri Jaanson, Kristjan Kais ja Nikolai Novosjolov.

"Ma pole varem kõnevõistlusel esinenud. Uus ja meeldiv kogemus," tunnistas ausa mängu mõistet vaaginud Sander Kukk. Olümpismist ja ausa mängu väärtustest spordis rääkis endine tippsportlane, sportlaste nõustaja ja koolitaja Aivar Haller.