Suusaliit esitab prokuratuuri Mati Alaveri suhtes kuriteoteate

 (166)
Mati Alaver Otepää MK 2017 eel
Mati Alaver Otepää MK 2017 eelFoto: Anni Õnneleid

Eesti Suusaliidu juhatus otsustas ühehäälselt, et prokuratuurile esitatakse Mati Alaveri kohta kuriteoteade, seoses kuriteole kallutamisega.

Veredopingu kasutamisega vahele jäänud murdmaasuusataja Karel Tammjärv tunnistas täna Seefeldis toimunud pressikonverentsil, et 2016. aastal pakkus treener Mati Alaver talle Saksamaal asuva arsti kontakti, kes aitab veredopingu abil sportlase kiiremini suusatama.

Alaveri sõnul piirdus tema roll vaid kontakti andmise, mitte dopingu soovitamisega. Suusaliidu juhatuse jaoks ei kõlanud selline selgitus aga veenvalt ning nad otsustasid esitada prokuratuurile avalduse.

Toome ära suusaliidu juhatuse avalduse teksti:

Meedia vahendusel on saanud teatavaks, et Austrias, Seefeldis toimuval MM-il olid Austria kriminaalpolitsei poolt peetud kinni Eesti murdmaasuusatajad, Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu. Kinnipidamised olid toimunud seoses Austria ja Saksamaa õiguskaitseorganite koostöös läbiviidava kriminaalmenetlusega seonduvalt võimaliku kuritegeliku ühenduse organiseeritud tegevusega sportlaste poolt dopingu kasutamises.

Seotud lood:

Team Haanja vastutava treeneri (Anti Saarepuu) ja kinni peetud suusataja (Karel Tammjärv) pressikonverentsil sai teatavaks, et veredopingut on kasutatud aastaid ning et Karel Tammjärve kontaktiks dopingu kasutamise alustamisel oli Mati Alaver. Viimast kinnitas ka Mati Alaver, et tema vahendas Karel Tammjärvele Saksamaa spordiarsti Mark Schmidti kontakti. Muuhulgas kinnitas Karel Tammjärv pressikonverentsil, et "2016. suve teine pool mul oli jutuajamine Mati Alaveriga, kes ütles mulle, et on kontakt, kui tahad kiiremini suusatama hakata, siis on sul see võimalus, Saksamaal on üks arst, kes selliseid asju korraldab. Ja mina võtsin vastuse otsuse jah saada seda abi veredopingu näol."

Eespool kirjeldatud info valguses on EESTI SUUSALIIDU juhatusel tõsine kahtlus, et Mati Alaveri poolt on toime pandud kuritegu. Sellest tulenevalt pöördub Eesti Suusaliit Riigiprokuratuuri poole palvega kontrollida, kas asjaolud, mida on kirjeldatud käesolevas avalduses ning meediaväljaannetes kõnealuse dopingujuhtumi kohta sisalduvad karistusseadistiku §-s 195 sätestatud (kallutamine dopingu kasutamisele) kuriteokoosseisu tunnuseid Mati Alaveri osas.