ÜLESKUTSE: Hea lugeja, kirjuta ka ise Liikumise rubriiki!

 (1)
ÜLESKUTSE: Hea lugeja, kirjuta ka ise Liikumise rubriiki!
Liikumisaasta 2014

Liikumisaasta 2014 üheks üleriiklikuks infoedastamise kanaliks on aasta jooksul kujunenud internetiportaal Delfi, kus 9 kuu jooksul on liikumisharrastuse teemalisi kajastusi ja uudiseid avaldatud enam kui 1000 tükki.

Igakuine Liikumise rubriigi unikaalsete külastajate arv on kuude lõikes jäänud vahemikku 45-70 tuhat inimest. Lehekülje külastusi on olnud igakuiselt vahemikus 120-150 tuhat. Enimloetavateks artikliteks on olnud VIDEO või GALERII formaadis edastatud uudised. Samas on saanud palju tähelepanu ka uudisnupud kasulike nõuannetega.

Kuivõrd liikumisaastal käivitatud liikumisharrastuse valdkonna uudiste kajastuse mahu suurendamine on ennast õigustanud, siis liikumisharrastusele veelgi suurema nähtavuse võimaldamiseks on Delfi pidevalt portaali edasi arendanud. Tõhusama ja sisulisema koostöö nimel on nüüd Delfi-Sport-Liikumine rubriigis avatud alamkategooria „Saada kaastöö!“, mille vahendusel saavad kõik liikumisharrastuse edendajad ja ka tavalised inimesed võimaluse oma teadaannet/kogemust/soovitust jagada kõigi Delfi lugejatega.

Vajalikud sammud kaastöö saatmiseks:
1) Mine lingile: http://sport.delfi.ee/lisa/

2) Logi ennast olemasolevate paroolidega sisse või registreeru kasutajaks

3) Kliki lingil „Uus lugu“

4) Sisesta pealkiri, sissejuhatus, tekst. Soovitav on iga uudise juurde lisada ka pilt.

5) Salvesta lugu
Seotud lood:

Nüüd on artikkel või uudis Delfi süsteemis sees. Kõik artiklid ja uudised vaadatakse Delfi sporditoimetuse poolt enne avaldamist üle, seega uudis avaldatakse mõne aja pärast. Üldjuhul paigutub teade uudiste kategooriasse ja siis ka spordiala või teema põhiselt ka mõnda teise rubriiki (Treeningnõuanne, Varustus jne.). Kui artiklit ei avaldata, siis võib olla põhjuseks selle liiga kommertslik sisu, vajadus teksti liiga palju toimetada, tekst on pahatahtlik või sisaldab ebatäpseid väiteid jms.

Nõuanded-soovitused kaastöö, sisu jm. osas:

1) Uudiseks võib olla teadaanne sündmuse toimumise kohta, sündmuse järelkajastus, kogemuste jagamine, treeningnõuanded, varustuse soovitused jne.

2) Uudise pikkuseks võiks olla soovituslikult  ½ kuni 2/3 A4 lehte (praktika näitab, et pikemaid uudiseid sageli lõpuni ei loeta).

3) Uudis peaks olema lugejale uut ja kasulikku informatsiooni andev. Seega nt artikkel, kus põhisisuks on sündmuse ja selle sponsori vahelise lepingu sõlmimine, siis see ei ole sobiv sõnum (kui aga toetaja panus võiks olla abiks ja toeks üritusele).

4) Ürituse toetajate nimistu võib panna iga teate lõppu

Hea lugeja, ole aktiivne oma mõtteid jagama!