Rakvere Rattaööga abistatakse vägivalla ohvriks langenud naisi ja nende lapsi

 (1)
Eelmisel aastal koguti vaimupuudega laste jaoks 3000 eurot
Eelmisel aastal koguti vaimupuudega laste jaoks 3000 eurotFoto: Ain Liiva.

Rakvere Rattaöö korraldajad valisid heategevuspartneriks Virumaa Naiste Tugikeskuse, et abistada Lääne-Virumaal naistevastase vägivalla ohvreid ja nendega kaasas olevaid lapsi.

6. juunil Rakvere linnas toimuva Rakvere Rattaöö osalustasuga otsustasid korraldajad toetada naistevastase vägivalla ohvrite abistamiseks 2012. aastal loodud MTÜ-d Virumaa Naiste Tugikeskus, kes pakub piirkonnas vägivalla ohvriks langenud naistele alates 2013. aasta aprillist tasuta nõustamisteenust ja sama aasta maist ka majutamisteenust turvakodus.

Rakvere linnavolikogu esimees Marko Torm märkis, naistevastane vägivald on tõsine probleem nii Eestis kui ka Euroopas ja tõi esile MTÜ Virumaa Naiste Tugikeskus juhatuse liikme Merle Albranti taotluses esitatud kõnekad faktid.

„Merle Albrant tõi oma taotluses välja, et ajavahemikul aprillist kuni detsembrini 2013 on naised pöördunud Virumaa Naiste Tugikeskuse poole oma muredega 114 korral. 2014. aastal jaanuarist kuni märtsini 53 korral,“ osutas Torm faktidele, kus koduseinte vahel toimuva vägivalla all kannatavad naised ning seda vägivalda pealt näinud lapsed.

Virumaa Naiste Tugikeskuse soov heategevusliku toe näol on suurendada teavitust, et abivajajad teaksid kuidas ja kust abi leida. Teine konkreetne suund on psühhoteraapia nõustamise teenus, mida vägivalla üleelanud naistele ja lastele pakutakse. Norra fondide kaudu on Virumaa Naiste Tugikeskus saanud küll raha teatud miinimumtundide jaoks, kuid tegelike tulemuste saavutamiseks vajavad paljud abivajajad jätkutunde.