Kas astmahaige võib teha sporti?

 (5)
Kas astmahaige võib teha sporti?
Foto: Shutterstock

Astma on sagedasti esinev hingamisteede krooniline põletikuline haigus. Astmahood on patsiendi jaoks tülikad ja kurnavad, kuid tänapäevaste ravivõimaluste juures kontrollitavad niivõrd hästi, et patsiendi elukvaliteet ei tohiks haiguse tõttu langeda.

Astma pika ajaloo vältel on kinnistunud inimeste seas mitmed väärarusaamad, mis tegelikult paika ei pea. Nende müütidega puutuvad igapäevaselt kõige enam kokku pulmonoloogid ning Eesti Kopsuarstide Seltsi liikmete abiga on need müüdid kokku pandud ja ümber lükatud.

Müüt: astma on mingi muu haiguse tüsistus. Näiteks on astma tekkinud „püstijalu põetud“ kopsupõletiku tagajärjel.

Tegelikkus: Astma on omaette haigus ega ole ühegi teise haiguse tüsistus. Kuna viirusinfektsioonid ägestavad astmat, võib jääda mulje, et haigus sai alguse hingamisteede infektsioonist.

Müüt: astmahaige elukvaliteet ongi kehvem ega saa olla samaväärne mitte astmat põdeva inimesega.

Tegelikkus: Efektiivse raviga on astmahaige elukvaliteet enamasti hea ega erine astmat mitte põdeva inimese elukvaliteedist. Samuti ei ole astma piiranguks sportimisel, enamasti mitte ka võistlusspordiga tegelemisel.

Müüt: astma diagnoosi saanud patsient on arvamusel, et ta jääb peatselt astma tõttu töövõimetuks.

Tegelikkus:See müüt on pärit kaugest minevikust, kui astmaravi ei olnud inimestele kättesaadav. Tänapäeval on astma enamikel juhtudel raviga hästi kontrollitav. Efektiivse raviga saavutatakse kaebustevaba elu – elukvaliteet ei lange ja töövõimetust ei kujune.

Seotud lood:

Müüt: astmahaige ei tohi teha sporti.

Tegelikkus: Astmahaige tohib ja peabki liikuma ning sporti tegema. Eelistatud on vastupidavusspordialad.

Rohkem astmahaigust puudutavate müütide kohta saad lugeda ajakirjast Sport!