Kuremaa spordikoolile puhutakse taas elu sisse


Arenev Kuremaa piirkond Jõgevamaal
Korvpallisaal Kuremaal 2013. aastalFoto: Kaisa Saarmann

Jõgeva vallavalitsuses allkirjastati eile, 6. juulil, Kuremaa Spordikooli, Eesti Korvpalliliidu ning Jõgeva linna, Jõgeva valla, Torma valla ja Palamuse valla hea tahte ja koostöö kokkulepe.

SA Kuremaa Spordikool poolt kirjutas lepingule alla juhatuse liige ja Jõgeva vallavanem Enn Kurg, Eesti Korvpalliliidu poolt president Jaak Salumets ja peasekretär Keio Kuhi (viimane tegi seda elektrooniliselt) ning omavalitsuste poolt Jõgeva vallavolikogu esimees Tiit Lääne, Jõgeva linnapea Raivo Meitus, Torma vallavanem Triin Pärsim ja Palamuse vallavanem Rait Persidski.

Lepingu osapooled soovivad käesolevast aastast alates ühiselt edendada poiste ja tüdrukute korvpalli ning muuta selle ala noorte jaoks atraktiivsemaks. Lepingu kohaselt osalevad osapooled hooaja algusest, st 1. septembrist kuni selle aasta lõpuni Kuremaa spordikooli personalikulu, majandamiskulu, õppevahendite ja inventari soetamise kulu ning õppe- ja treeninglaagrite läbiviimise kulude katmises. Nüüd ja tulevikus tehakse koostööd treeningurühmade avamisel, ühistreeningute läbiviimisel, treenerite leidmisel korvpalligruppidele, noortekorvpalli arendamisel, korvpallisaaliinventari ja tingimuste arendamisel, korvpalli välisväljakute rajamisel ja korrastamisel, minikorvpalliplatside rajamisel lasteaedadesse, interaktiivseid meetodeid kasutavate lisategevuste korraldamisel, treenerite ja kohtunike arvu suurendamisel jne.

Seotud lood:

Kuremaa spordikooli ja valdade poolt vaadatuna on lepingu õige “magusateks” punktideks need, mille kohaselt korvpalliliit tagab igale vallale kahe treeneri koolituskulud seoses kutsekvalifikatsiooni tasemekoolitusega, komplekti kahepoolseid treeninguvorme (15 vormi komplektis) ja kahes eri suuruses korvpalle, kumbagi 12 tk.

Leping kehtib kuni sõlmimisele järgneva kalendriaasta lõpuni ning loetakse automaatselt pikenenuks, kui pooled ei teata soovist see lõpetada.

Eile sõlmitud leping aitab loodetavasti Kuremaa spordikooli tegevusele taas hoo sisse saada. Kool loodi 2006. aastal Jõgeva, Torma, Palamuse, Saare ja Tabivere valla osalusel ning selle juures tegutsesid korv- ja võrkpalli, kergejõustiku ja ujumise treeningurühmad. Mõne aja pärast loobusid teised vallad rahaliste raskuste tõttu ettevõtmises osalemast ning kool jäi üksnes Jõgeva valla majandada. Vahepeal tegeldi seal ainult ujumisega, paar aastat tagasi loodi kooli juurde aga treener Märt Tralla eestvedamisel taas korvpalli treeningurühmad.

Nüüd, mil Jõgeva linn ja vald ning Torma ja Palamuse vald ühinemas, leiti, et ka Kuremaa spordikoolile on õige aeg “restart” teha. Eile sõlmitud lepingu lähim eesmärk on tagada see, et Kuremaa spordikooli korvpalli treeningurühmade elu neljaks kuuks (korvpallihooaeg algab 1. septembril 2017, uue ühendvalla majandusaasta aga alles 1. jaanuaril 2018) seisma ei jääks: et noored saaksid treenida ja võistelda ning treenerid palga kätte. Lepingu kaugem eesmärk on aga see, et ka Jõgeva piirkond suudaks üles ehitada korraliku korvpallipüramiidi, nagu seda on suutnud Rapla, st et oleksid olemas kõigi vanuseastmete võistkonnad kuni tippmeeskonna ja –naiskonnani välja. Kuremaa spordikool ei pea aga jääma ainult nelja ühineva omavalitsuse asjaks, vaid selle ettevõtmistega võivad liituda teisedki.