Korvpalliliit süüdistab kohtunikke streigi õhutamises, kohtunike kogu on alaliidu rünnakust üllatunud

 (33)
Lisatud Atso Matsalu kommentaar
Atso Matsalu ja Keio Kuhi
Atso Matsalu ja Keio KuhiDelfi

Eesti Korvpalliliit saatis täna õhtul pressiteate, kus süüdistab Eesti Korvpallikohtunike Kogu (EKKK) liiga kõrgete kohtuniketasude nõudmises ja kohtunike streigile õhutamises. EKKK esimees Atso Matsalu on alaliidu sellisest rünnakust üllatunud.

Korvpalliliit märgib pressiteates, et maikuus esitas kohtunike kogu alaliidu juhatusele taotluse tõsta kohtuniketasusid pea poole võrra. Algne summa on tänaseks küll vähenenud, kuid tegemist on jätkuvalt ebaõiglase nõudmisega, leiab alaliit.

„EKL on senised kohustused ja ettepanekud kohtunike poolt täitnud ning neid isegi ületanud. Seetõttu peab taotlust ja hiljem ultimatiivses vormis esitatud nõuet ebarealistlikuks. Nõude sisu oli, et summa summarum lisanduks kohtuniketasude eelarvesse olemasolevale 118 000-le eurole koheselt veel 60 000 eurot. Nõudmine on seda ebakorrektsem, et 2013-2016 perioodi rahastus on juba varasemalt ühiselt paika pandud EKKK enda taotluse alusel,“ teatas korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi.

„2013. aastal tuli EKKK (tollane juhatuse esimees Tanel Suslov) välja taotlusega tõsta kohtuniketasude määra järk-järgult kolmel hooajal – 4 000 eurot aastas, ehk kokku 12 000 võrra. Kahjuks polnud täpselt sel kujul võimalik ettepanekut töös olnud eelarvega siduda, sest uus eelarveaasta algab korvpalliliidul alati 1. juulist. Vastasime taotlusele nõusolekuga, kuid omapoolse ettepanekuga, et tasude määr tõuseb mitte kolmel aastal 4 000 euro võrra, vaid kahel järgmisel aastal 6 000 euro võrra. Seega on tänaseks saavutatud taotletud tõus ning oleme täiendavalt lisanud veel 7 000 eurot, mis teeb kokku 19 000 eurot,“ rõhutas Kuhi.

Alates juunist on EKKK juhatuse esimeheks taas Atso Matsalu. Kuhi sõnul on uue juhatuse esitatud nõue küll tänaseks märgatavalt alanenud, kuid säilinud on selle ultimatiivne sisu. „Korvpallikohtunike kogu kiri pole ettepanek ega taotlus, vaid püüd ühepoolselt kehtestada hinnakiri, millega määratakse juba käimasoleva hooaja korvpallikohtunike tasud. Sisuliselt kutsub EKKK kohtunikke üles mitte vilistama EKLi egiidi all peetavaid mänge ja seda võib käsitleda kui streigi õhutamist,“ kritiseeris Kuhi. "Korvpalliliit on alati valmis mõistlikke ettepanekuid arutama, kuid ei saa alluda käskivas kõneviisis esitatud nõuetele."

Atso Matsalu on korvpalliliidu rünnakust üllatunud

EKKK juhatuse esimees Atso Matsalu ütles Delfile, et korvpalliliidu tänane pressiteade tuli talle suure üllatusena. "Veel täna kell kaks kohtusime korvpalliliidu presidendiga (Jüri Ratas - toim.) ja panime lauale uue ettepaneku. Mingit ultimatiivsust siin ei olnud. Seal me isegi rõhutasime, et oleme nõus alaliidu pakutud tasudega nii meeste kui naiste meistriliiga kohtunikele. Amatööride ja madalamate liigade tasud on küll ajale jalgu jäänud ning seal kehtivad väga vanad tariifid," selgitas Matsalu.

"Meie oluline sõnum oli ka see, et tasud ei ole kõige tähtsamad. Ettepanekutes oli ka muud. Näiteks koolituste korraldamine. Meil on väga vähe kohtunikke ja oluline on nende taseme tõstmine. Ettepanek oli küllalt pikk, aga ultimatiivne see küll ei olnud. Seetõttu ongi väga üllatav saada sellist pressiteadet, kui alles kell kolm me läheme lahku ja ootame alaliidult nendepoolset nägemust. Nemad aga saadavad sellise teate, kus nad rõhutavad ka vanu summasid, mis ei ole enam pädevad."

"Täiesti selge on, et keegi ei ole kedagi streigile õhutanud. Rahulolematus tuli meie organisatsiooni seest ning meie kui EKKK juhatuse asi on see alaliidule edastada. Üle 50% liikmetest ei olnud alaliidu pakutud tariifidega nõus. Meie huvi on nende tariifide üle arutlemine, mitte mängude teenindamata jätmine," lisas Matsalu.