Eesti Kergejõustikuliit tõhustab dopinguvastast võitlust

 (1)
Dopingukontroll
DopingukontrollAFP

Täna Tallinnas Mustpeade Majas toimunud Eesti Kergejõustikuliidu korralisel sügisvolikogul osalesid 42 liikmesklubi esindajad. Ühe tähtsa punktina otsustati, et alaliit toetab dopinguvastases võitluses nulltolerantsi poliitikat.

Tavapäraselt tehti volikogul kokkuvõte kergejõustikuliidu käesoleva aasta tegevustest, anti ülevaade kolme kvartali majandustulemustest ning tutvustati 2016. aasta eelarve projekti, võistlushooaja kalendrit ja muudatusi võistluste juhendites. Lisaks selgitati 2016. aastal kehtima hakkavat riiklikku noortespordi toetuste jagamise korda ja juhatuse poolt kinnitatud rahade jaotamise põhimõtteid.

Olulise teemana käsitleti dopinguvastast võitlust ja sellega seonduvaid tegevusi nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil. Volikogu kindel seisukoht on jätkata nulltolerantsi poliitikat, tihendades koostööd Eesti Antidopingu ja teiste puhta spordi eest seisvate organisatsioonidega võitluses keelatud ainete ja meetodite vastu.

Alaliit töötab koos Eesti Antidopinguga välja pikaajalise plaani, kuidas süsteemselt läbi viia antidopingu koolitusi, millises mahus korraldada võistlussiseseid testimisi ning kuidas jagada puhta spordi teemalist teavet nii tipp- kui noorsportlastele, treeneritele ja klubide esindajatele.