Nõmme Kalju astus olulise sammu uue staadioni rajamiseks

 (7)
Nõmme Kalju president Kuno Tehva, jalgpall
Foto: Taavi Arus

Tallinna Tehnikaülikoolis allkirjastati täna Tallinna linna, Tallinna Tehnikaülikooli ja Nõmme jalgpalliklubi Kalju vahel heade kavatsuste kokkulepe, mille kohaselt rekonstrueeritakse Tallinna Tehnikaülikooli staadion aadressil Raja tn 4a.

Abilinnapea Yana Toomi sõnul on heade kavatsuste kokkuleppe eesmärk Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite kaasamisega rekonstrueerida Raja tn 4a asuval kinnistul Tallinna Tehnikaülikoolile kuuluv staadion. „Kokkuleppega soovivad kolm osapoolt reguleerida suhteid, mis kaasnevad TTÜ staadioni rekonstrueerimiseks Euroopa Liidu struktuurifondidest taotletava toetuse ja rekonstrueeritava staadioni hilisema kasutamisega," sõnas Toom.

Kuno Tehva: "Me oleme südamest tänulikud meile osutatud usalduse eest ja mul on äärmiselt hea meel, et kõik osapooled näevad selle projekti elluviimisel ainult positiivseid külgi. Täna astusime sammukese lähemale ühe heateo suunas mille õnnestumisel võidavad eelkõige meie lapsed, sportlased, ülikool, Tallinna linn ja Nõmme Kalju jalgpalliklubi. Järgmise sammu astumisel loodame ka Vabariigi Valitsuse ja jalgpalliliidu toetusele ning usun, et üheskoos suudame väärikalt taastada TTÜ staadioni," vahendab klubijuhi sõnu jkkalju.ee.

Kinnistule on seatud Tallinna linna kasuks 26. juunil 2008 TTÜ‑ga sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu alusel tasuta hoonestusõigus.

Kokkuleppe kohaselt valmistab Nõmme Kalju ette nõuetekohase taotluse Euroopa Liidu struktuurifondidest toetuse saamiseks TTÜ staadioni rekonstrueerimiseks lisades taotlusele TTÜ staadioni rekonstrueerimise projekti ning esitab taotluse Tallinna linnale ja TTÜ-le heaks kiitmiseks.

Pärast mõlema poole heaks kiitu esitab Nõmme Kalju taotluse vastavale Vabariigi Valitsuse nimetatud või volitatud rakendusüksusele toetuse saamiseks. Kui taotlus TTÜ staadioni rekonstrueerimise toetamiseks rahuldatakse ja Nõmme Kaljule eraldatakse pooltele aktsepteeritavas mahus Euroopa Liidu struktuurifondide vahendid, siis Tallinna linn võõrandab hoonestusõiguse Nõmme Kaljule samadel tingimustel, mis on TTÜ ja Tallinna linna vahel 26. juunil 2008 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingus.

Kokkuleppe kohaselt on TTÜ ja Tallinna linn nõus muutma hoonestusõiguse tingimusi, mis puudutavad staadioni kattematerjali, jooksuradade arvu ja tööde valmimise tähtaega.

Futboliit (talgpall)