Kas vutilahing Brasiiliaga on Eesti jalgpallile kahjulik?

 (21)
Kaka (Madridi Real)
AFP/Scanpix

Eesti koh­tu­mi­ne viie­kord­se maail­ma­meist­ri Brasiilia­ga äh­var­dab üüra­tu hin­na tõttu Ees­ti jalg­pal­li­lii­du hin­ge kin­ni pi­gis­ta­da ega pruugi tõotada üli­kal­li pi­le­ti soe­ta­nud fän­ni­de­le sport­lik­ku ela­must.

Ees­ti jalg­pal­li­lii­du te­ge­lins­kid loo­da­vad hin­ge kin­ni pi­da­des, et 12. au­gus­til Tal­lin­nas Lil­leküla staa­dio­nil pee­tav Ees­ti-Bra­sii­lia sõprus­koh­tu­mi­ne, mi­da rek­laa­mi­tak­se kui sa­jan­di suurmän­gu, ei toi­muks pooltühja­de tribüüni­de ees, kirjutab Veiko Visnapuu Eesti Päevalehes.

Bra­sii­lia mees­kon­na sisse­too­ja, vu­ti­lii­du pre­si­dent Ai­var Poh­lak ja te­ma jüng­rid pea­vad ko­hu­set­ruult pal­ve­ta­ma, et män­gu­ni jää­nud paa­ri nä­da­la jook­sul lei­duks veel mõni tu­hat ini­mest, kel oleks ma­jan­dus­li­kult üli­kee­ru­kal ajal taht­mist kõhu kõrvalt 1500 või 2500 kroo­ni kok­ku hoi­da ning Ees­ti jalg­pal­li sa­ja aas­ta juu­be­li­ pi­dus­tus­te pär­liks ka­van­da­tud matši uu­dis­ta­ma tul­la.

Iga li­sa­pi­le­ti müük lee­ven­daks män­gu kor­ral­da­mi­se­ga alg­selt nul­li jõuda ka­vat­se­nud jalg­pal­li­lii­du hiig­las­li­kuks pai­su­da äh­var­da­vat mii­nust.

Kuigi vas­ta­valt Ees­ti jalg­pal­li­lii­du­ga sõlmi­tud le­pin­gu­le ko­hus­tub Bra­sii­lia Tal­lin­na saa­bu­ma oma het­ke pa­ri­mas ri­vis­tu­ses, oleks näiteks jalgpallitäht Kaká kõrva­lejää­mi­ne kor­ral­da­tav tühi­pal­ja fik­tiiv­se ars­titõen­di­ga.

Maail­ma ede­ta­be­li esi­me­se ja pin­ge­rea 112. koon­di­se vas­tas­sei­su pu­hul on põhiküsi­mus: mi­tu vä­ra­vat viit­si­vad koh­vi­maa po­jad üldse lüüa ja kas nad ka­vat­se­vad tur­va­li­ses edu­sei­sus­ki ki­re ja täisjõuga te­gut­se­da?

Futboliit (talgpall)