Jalgpallitreeningutel soovitatakse vältida palli käega puudutamist ja peamängu, keelatud on kätlemine ja kallistamine

 (10)
Eesti jalgpallikoondise treening
Foto: Jaanus Lensment

Eesti Jalgpalli Liit on oma kodulehel nimetanud lisaks valitsuse välitingimuses treenimise juhistele ka rida jalgpalliga seonduvaid soovitusi ja keelde, millest pallurid ja treenerid peaksid 2. maist alates juhinduma.

EJLi soovitused jalgpallitreeningute korraldamiseks õues

Üldinfo:

 • 27. aprillil 2020 otsustas vabariigi valitsus lubada piiratud tingimustes treeningutega alustamist 2. maist 2020
 • Iga jalgpalliväljaku kasutamiseks tuleb määrata vastutav isik, kes koordineerib tegevusi antud väljakul ja kelle kontaktandmed on avalikud.
 • Treeningtegevuse eest vastutaval isikul on kohustus informeerida kõiki treeningutel osalejaid ja lastevanemaid kehtestatud reeglitest ja tingimustest.
 • Jalgpalliväljak on avatud vastutava isiku (sõltuvalt omandivormist kas kohalik omavalitsus või klubi) sätestatud aegadel.
 • Väljakule tohivad siseneda ainult treeningtegevuse eest vastutavad isikud (treenerid) ja mängijad.
 • Kogu tegevuse vältel peab olema desinfitseerimisvahendite kättesaadavus tagatud kõikidele osalejatele.
 • Et vältida segadusi ja inimeste kogunemist, on kohustuslik määrata igale 10-liikmelisele rühmale täpne treeningu ja kogunemise aeg ning koht.
 • Ühes rühmas võib olla kuni 10 inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt, ning järgida tuleb 2+2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet).
 • Arvestades kahe meetri distantsi nõuet peab olema ruumi vähemalt neli ruutmeetrit inimese kohta. Nõue kehtib ka siis, kui samal jalgpalliväljakul soovib treenida kaks või enam gruppi.
 • Kuni U15 vanusegruppides kasutatakse minimaalselt ¼ väljakust. NB! Kehtib 2+2 reegel (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet), ühe grupi suurus on maksimaalselt 10 inimest.
 • U16 kuni U19 vanusegruppides kasutatakse minimaalselt ⅓ väljakust. NB! Kehtib 2+2 reegel (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet), ühe grupi suurus on maksimaalselt 10 inimest. Terviseamet soovitab kõrge intensiivsusega tegevuste puhul hoida distantsi 20 meetrit.
 • Täiskasvanute gruppides kasutatakse minimaalselt ½ väljakust. NB! Kehtib 2+2 reegel (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet), ühe grupi suurus on maksimaalselt 10 inimest. Terviseamet soovitab kõrge intensiivsusega tegevuste puhul hoida distantsi 20 meetrit.
Seotud lood:

Enne treeningule saabumist:

 • Osaleja (sh treener) tunneb ennast hästi ja tervena.
 • Osaleja leibkonnas ei esine haigustunnuseid (palavik, köha, nohu jne).
 • Vastutaval isikul on kohustus haigustunnustega osalejat treeningule mitte lubada.
 • Tualettruumide kasutus on piiratud, arvesta sellega enne treeningule tulemist.
 • Saabu treeningule treeningvarustuses (riietusruumid on suletud).
 • Enne ja pärast treeningut desinfitseeri käed.

Saabumine staadionile:

 • Iga grupi staadionile saabumise aeg peab olema kirjalikult paika pandud vastutava isiku poolt ja see info osalejatele edastatud.
 • Lapsevanem, kes toob lapse staadionile, peaks lahkuma treeningu ajaks staadioni territooriumilt, vältimaks lastevanemate grupilist kogunemist staadioni ümbruses treeningute ajal.
 • Saabudes staadionile on keelatud kätlemine, kallistamine jmt otsesed kontaktid.
 • Lõppeva ja algava treeningu vahel peab olema vähemalt 15 minutit selleks, et jääks piisavalt aega eelmisel grupil väljakult lahkuda, inventari puhastamiseks ja uue treeningu ettevalmistamiseks.
 • Osalejad saabuvad treeningule paika pandud ajaks (mitte varem!) ja on kohustatud järgima 2+2 reeglit ka väljakule pääsemist oodates.
 • Soovituslik on staadionile saabumisel ja lahkumisel kasutada erinevaid sissepääse, mis on vastavalt tähistatud ja mille osas on eelnevalt saadetud info.
 • Soovituslik on tähistada ala isiklike asjade hoiustamiseks (jalgrattad jms).

Treening:

 • Treeningute läbiviimiseks peavad iga grupi kasutuses olevad väljaku osad olema vastutava isiku poolt eelnevalt paika pandud ja osalejad sellest informeeritud.
 • Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelise kokkupuutumise võimalust.
 • Kasutada tuleb võimalusel isiklikke treeningvahendeid, mille järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida.
 • Treeningutel osalejatel on kohustuslik kasutada isiklikku varustust (joogipudel, massaažirull, võimlemismatt, kummilindid jne).
 • Soovituslik on kasutada isiklikku palli.
 • Võimalusel vältida ühiskasutatavate vestide kasutamist.
 • Tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks peale tegevusi territooriumile.

Treeningu lõpp:

 • Treeningu lõpus treeningvarustuse kokku korjamine on iga grupi vastutava isiku (treener) kohustus.
 • Treeningvarustuse desinfitseerimine iga grupi treeningu lõpus on vastutava isiku (treener) kohustus.
 • Treeningul osalejate väljakult lahkumisel 2+2 reegli täitmise tagamine on vastutava isiku (treener) kohustus.

Nõuded ja soovitused treeneritele:

 • Oluline on jalgida kätehügieeni: kasutada tuleb desinfitseerimisvahendit või võimalusel (kui on sellised tingimused vabas ohus) pesta käsi voolava sooja vee ja seebiga. Käte desinfitseerimisvahend tuleb paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta.

Treeningute ettevalmistamisel mõtle läbi:

 • Mis vanuses ja tasemel on mängijad
 • Mis on treeningu eesmärk
 • Kui suur on konkreetne treeninggrupp tegevuste alguses
 • Kuidas tagada tegevuste kaigus 2+2 reegli täitmine
 • Kindlad juhised tagamaks 2+2 reegli täitmine
 • Mängijate liikumine ühest harjutusest teise

Soovitatud on:

 • Kasutada ringtreeninguid või treeninguid jaamades
 • Tegevused arendamaks individuaalset meisterlikkust
 • Keskenduda palliga tegevustele

Tungivalt soovituslik vältida järgnevaid tegevusi:

 • Kätega palli puudutamine
 • Peaga palli mängimine
 • Järjekorras ootamine (ka kahe meetri nõuet täites)

Küsimused:

 • Treeningute läbiviija määrab osalejatele ja lastevanematele kontaktisiku, kelle poole on võimalik küsimuste korral pöörduda.
Futboliit (talgpall)