Harju maakohus jättis eelmisel esmaspäeval terves ulatuses rahuldamata Getulio hagi Trisna vastu. Jalgpallitreener nõudis Trisnalt avaldatud väidete ümberlükkamist ja mittevaralise kahju hüvitamist.

Kuna tänaseks on kohus lõppenud, sai Trisna taas avalikkusele kommentaare jagada. Stuudios oli eksjalgpalluril toeks tema advokaat Diana Minumets.

Trisna tunnistas alustuseks, et ei uskunud, et Getulio nimi nii kiiresti avalikkusele ette tuleb. Tema ise "Õhtu!" saates treeneri nime ei avaldanud.

"Ma ei olnud selleks [treeneri nime avalikustamiseks] üldse valmis. See polnud ka minu eesmärk siia tulles. Ma tulin saatesse hoopis selleks, et avalikustada, et sellised asjad juhtuvad ja et keegi teine ei peaks midagi taolist kogema, mida mina kogesin," rääkis Trisna.

Getulio väitis süüdistuste järel, et tegemist oli suure armastusega. "Eks väited, et meil oli suhe ja see oli armastus, on kõige levinumad väärkohtlejate seas oma tegude õigustamiseks. Ka kohus leidis üheselt, et minu ja Getulio intiimsuhe ei olnud kahe võrdse partneri paarisuhe. See oli täiskasvanud inimese poolne alluvussuhe alaealise lapse ärakasutamiseks," ütles Trisna.

"Pidin kohtuga seoses kõik asjad uuesti läbi käima. Aasta lõpus langesin ma depressiooni. Olen väga tänulik, et mul oli professionaalne abi kõrval," lisas Trisna. Ta tunnistas, et on saanud teistelt kannatanutelt ja paljudelt lapsevanematelt toetavaid sõnumeid, et teema avalikkuse ette tõi.

"Tuleb julgeda rääkida. Mida rohkem räägime, seda rohkem saame ühiskonda aidata," rõhutas Trisna.

Trisna advokaat Minumets rääkis saates, et Getuliole on esitatud kahtlustus veel kahe kannatanu osas.

"Minule teadaolevalt on Getuliole esitatud kahtlustus veel kahe kannatanu osas. See on siis lisaks Miale. Mia juhtum, mis kvalifitseerus samuti kuriteoks, on praeguseks aegunud. Aga tänu Mia julgusele on välja tulnud veel kaks kannatanut, kelle osas teod ei ole aegunud ja ma saan aru, et prokuratuur on esitanud treenerile kahtlustuse," sõnas Minumets. Ta lisas, et see kriminaalmenetlus on hetkel kohtueelse menetluse staadiumis ja pole veel kohtusse jõudnud.

Riigiprokuratuuri avalike suhete osakonna nõunik Marie Aava teatas Delfile järgmist: "Jätkuvalt on [Getulio] kriminaalasjas kaks kannatanut, kes olid tegude toimepanemise hetkel alaealised. Kriminaalasi on endiselt eeluurimise faasis - oleme viinud läbi hulga menetlustoiminguid ja kuulanud üle mitmeid menetlusosalisi ning toimik asub hetkel politseis, et viia läbi veel viimaseid täiendavaid toiminguid. Seega prokuratuur ei ole veel süüdistuse esitamiseni jõudnud, kuid anname avalikkusele teada, kui selleni jõuame."

Mida Harju maakohus Mia Belle juhtumis otsustas?

"Fredo nõudis hagis, et Trisna lükkaks ümber tema poolt avalikkuses esitatud väited, mille kohaselt ta väärkohtles Trisnat, ähvardas teda ning võttis temalt süütuse. Samuti taotles Fredo kohtult Trisnalt kahjuhüvitise väljamõistmist, et hüvitada temale vastavate väidete avaldamisega tekitatud maine kahjustamine," kommenteeris Trisna advokaat Oliver Nääs otsust.

"Maakohus leidis oma otsuses, et Trisna poolt tema ja Fredo suhte kohta avaldatud väited vastavad tõele ning alust Fredo hagi rahuldamiseks ei esine. Seega leidis kohtumenetluses tõendamist, et Fredo väärkohtles seksuaalselt mitmete aastate vältel Trisnat, kellega tal oli sel ajal treeneri ja õpilase suhe. Kohtu hinnangul ei olnud Fredo õigustused, et tegemist oli tavapärase ja normaalse võrdsete partnerite suhtega, kooskõlas teiste asjas esitatud tõenditega," selgitas Nääs.

Diana Minumets lisas: „On äärmiselt kahetsusväärne, et pärast kõiki neid sündmusi pidas Fredo vajalikuks pöörduda Trisna vastu kohtusse ning sundida Trisnat kogu sündmustikku detailideni uuesti läbi elama. Jääb arusaamatuks, millist adekvaatset eesmärki pidanuks selline ettevõtmine teenima. Meil on hea meel, et kohus nõustus, et Fredo maine avaliku kahjustamise ning karjääri katkemise ei ole põhjustanud Trisna poolt juhtunust avalikult rääkimine, vaid Fredo enda moraalselt taunitavad ning kuritegelikud teod temaga alluvussuhtes oleva lapsega seksuaalsuhete evimisel.“

Jaga
Kommentaarid