Raamat koostatakse tuginedes oma pikaajalisele kogemusele tippspordis ja kaasates vastava eriala eksperte psühholoogia, toitumise, vaimse ja füüsilise tervise alal. Tegevus on osaliselt ajendatud hiljutistest ahistamisskandaalidest noorte spordis, mille ennetamine juba noores eas vajab oluliselt suuremat tähelepanu.

Rock Korvpalliklubi üks eestvedajatest, endine tippkorvpallur Tanel Tein, rõhutab, et maailma noorte spordis on sarnaseid manuaale küll treenerite jaoks, kuid mitte niivõrd laste või lapsevanemate jaoks, et saavutada parimaid tulemusi ja samas olla valvas erinevate ohtude osas, mis spordi tegemisega kaasneb. „Üks sellistest manuaalidest on NBA profitiimil Cleveland Cavaliers, mis näitab, kui mitmekülgne on noortega tegelemine ja kui palju tahke tervislikust toitumisest kuni võidu- ja kaotusvaluga toimetulemiseni sport endaga kaasa toob,“ ütles Tein.

Suuremate tegijate käsiraamatuid uurides hakkas liikuma mõte, et ka Rocki Korvpalliklubil, kes on juba alustanud tööd noortega lasteaedades ja koolides, peaks sarnane käsiraamat olema, aga suunitlusega just lastele ja lapsevanematele, kes ei läbi vajalikke koolitusi nagu treenerid ja juhendajad.

Viimasel ajal on Eestis avalikkuse tähelepanu alla tõusnud mitmed teemad, mis puudutavad just laste sportimist. Alustades sellest, kuidas üldse kutsuda lapsed liikuma ja treeningutele kuni selleni, kuidas lastega treeningutel suhelda ja käituda. Rocki Aabitsa projekti eestvedaja Teele Niidas mainib: „Avalikkuse ette on tulnud mitmed juhtumid, kus laste ja noortega ei ole käitutud õigesti, ning see võib peletada lapsi ja lapsevanemaid spordi juurest eemale. Tulevane Laste Spordi Aabits peaks meid kõiki – lapsevanemaid, lapsi, treenereid ja klubijuhte – sel alal aitama ja harima. Et osata ära tunda ohte ja nõuda õiget suhtumist nii treeningu eel, ajal ja selle järel,“ ütles Niidas.

Laste Spordi Aabits saab sisaldama teemasid, millega sporditegemisel kokku puututakse. Olgu selleks siis füüsiline tegevus näiteks kui palju treeningut on eakohane ja kuidas tulla toime vigastustega; vaimne tervis näiteks võistluspinge, ootused endale ja oma lapsele ja toimetulek koormusega; toitumine ja paljud muud küljed, mida sport ja treenimine endas sisaldavad.

Kõikide teemade kirjutamisel aitavad kaasa erialaspetsialistid psühholoogidest ja füsioterapeutidest kuni toitumisnõustajateni. Üheks oluliseks peatükiks on treeneri ja treenitava suhe, milline see peaks välja nägema ja millised on ohumärgid, mida ära tundes tuleks abi otsida.

Laste Spordi Aabits on mõeldud peamiselt 6.-10.-aastastele lastele ja nende vanematele ja selle valmimine on planeeritud sügisesse 2023. aastal.

Jaga
Kommentaarid