Kokku toetas ministeerium Ironman Tallinna võistlust 700 000 euroga. Sellest 350 000 eraldati MTÜ-le ettemaksena ning ülejäänud 350 000 eurot maksetaotluse, lõpparuande ja majandusliku mõju analüüsi alusel pärast kulude abikõlblikkuse tõendamist ja lõpparuande kinnitamist.

MTÜ Sportlik Eesti esitas projekti lõpparuande ja majandusliku mõju analüüsi kultuuriministeeriumile 30. novembril.

"Määruse § 3 lõike 2 kohaselt peab toetuse andmise tulemusena riigile laekuv hinnanguline täiendav maksutulu olema vähemalt võrdne toetuse 1,2-kordse suurusega. Määruse § 3 lõike 1 kohaselt arvestatakse täiendavat maksutulu rahvusvaheliste kaaskorraldajate ja välismaiste toetajate toetuse arvelt tehtavatelt kuludelt ning välisosalejate ja väliskülastajate Eestis tehtud kuludelt," seisab käskkirjas.

"Toetuse saaja 30. novembril 2021 esitatud lõpparuande ja Eesti konjunktuuriinstituudi tehtud majandusliku mõju analüüsi kohaselt olid välisosalejate ja nende kaaslaste tehtud kulud koos välisosalejate osavõtutasudega arvestuslikult 4 266 174 eurot. Välisriikide osalejate ja nende kaaslaste Eestisse toodud maksutulu oli arvestuslikult 595 134 eurot, mille kohaselt on võimalik projekti toetada 495 945 euroga."

Ironmani võistluse korraldaja märkis käskkirjas, et võistlusel osales 1436 välisvõistlejat 62 riigist ning kokku registreerus Ironman Tallinnale 3673 inimest, neist 2680 välismaalt. Välisvõistlejate arv jäi oodatust väiksemaks, kuna suur osa inimesi ei saanud COVID-19 piirangute tõttu Eestisse reisida. Enim mõjutasid piirangud näiteks ürituse suurimat sihtturgu Inglismaad, mis nõudis Eestist sinna naasnud kodanikelt 14-päevast eneseisolatsiooni riigi valitud hotellis.

"Kuna pealtvaatajate arv on otseselt seotud osalejate numbriga, kogunes ka välismaalastest pealtvaatajaid oodatust vähem. Nii jäi välismaalastest osalejate ja nende kaaslaste tekitatud käive Eesti ettevõtlussektorile planeeritust madalamaks ning makse laekus väiksemal määral. Sündmuse majanduslik mõju oli planeeritust madalam," selgitas MTÜ Sportlik Eesti.

"Taotluse esitamise ajal oli võistlusele registreerunud 2305 välismaalast, kes oleksid saabudes toonud riigile maksutulu hinnanguliselt 955 281 eurot, mis oleks olnud piisav eraldatud toetuse täismahus väljamaksmiseks. Võrreldes taotluse esitamise ajaga kasvas registreerunud välismaalaste arv võistluse päevaks veel 375 inimese võrra. Lõpuks saabus võistlusele 53% registreerunud välismaalastest."