Veerpalu ise Austrias kohtusse kohale ei ilmunud. "Kostja kaitsja on teatanud, et kohtualune ei tule põhiistungile. Seetõttu teeb kohus otsuse tagaselja," teatas Innsbrucki maakohtu asepresident Andreas Stutter nädala keskel Delfile. Reedel lisas Stutter, et istungil uusi detaile süüdi mõistetud Andreas Veerpalu juhtumi osas välja ei tulnud.

27-aastast Veerpalut süüdistati kuritegelikku ühendusse kuulumises ja spordipettuses, millega on tekitatud sponsoritele kahju 12 000 euro ulatuses.

Veerpalu sai Austriast kohtukutse kätte 22. septembril. Selle kättetoimetamiseks palusid Austria ametivõimud Eesti kohtute abi.

Teatavasti ei läinud Innsbrucki kohtusse ka Andrease isa Andrus Veerpalu, kes ei olevat kohtukutset kätte saanud.

Tartu ülikooli kriminoloogia professor Jaan Ginter selgitas Delfile, et Veerpalule määratud karistus peaks kehtima kõikides Euroopa Liidu riikides. "Euroopa Liidus kokkulepitud direktiiviga tunnistatakse teiste riikide õigussüsteemide poolt määratud karistusi," sõnas õigusteadlane. "Kui Veerpalu peaks kuskil karistustingimusi rikkuma, siis see võetakse täitmisele."

Ginter selgitas, et kui Veerpalu peaks karistustingimusi rikkuma, võib juhtuda, et suusataja kannab karistuse ära ka Eestis. "Samas võib Austria pöörduda ka palvega, et Eesti neile vangi üle annaks," rääkis Ginter, lisades, et Eesti võib teatud tingimustel sellest palvest ka keelduda.

Kas tingimisi karistus tähendab seda, et Veerpalu ei tohi nüüd ühtegi kuritegu sooritada või ainult dopinguga seotut? "See sõltub sellest, kuidas Austria seadustes määratud on. Tavapärane praktika on, et ühtegi tahtlikku kuritegu ei tohi sooritada," sõnas Ginter.

Milles Veerpalu täpsemalt süüdistati?

Innsbrucki regionaalkohus avaldas juba mullu suvel Veerpalu kriminaalsüüdistuse kokkuvõtte:

"Andreas Veerpalu süüdistatakse selles, et ta vähemalt suusahooaegadel 2016/2017, 2017/2018 ja 2018/2019 tegutses koos eraldi vastutusele võetud isikutega, sealhulgas Dr. Mark Schmidtiga, Seefeldis, Ried im Innkreis'is ja teistes kohtades teadlikult ja tahtlikult kavatsusega ebaseaduslikult rikastuda või rikastada kolmandaid isikuid.

Pettusliku käitumise teel viidi eksiteele järgnevalt nimetatud suusavõistluse korraldajaid, sponsoreid ja varustajaid, kasutades selleks dopinguvastase konventsiooni lisaprotokolli (Austria Vabariigi Ametlik Teataja nr 451/1991) alusel spordis keelatud meetodeid ja "veredopingut".

Veerpalu lasi endalt süüteo toimepanemise ajavahemikus korduvalt verd võtta ja seda osaliselt pärast punaste vereliblede eraldamisega, osaliselt ilma punaste vereliblede eraldamiseta endale sportliku soorituse parandamiseks uuesti manustada, tarvitades ühtlasi keelatud aineid nagu kasvuhormoone "Norditropin" (Somatropin) ja "Lutrelef" (Gonadorelin) või teisi keelatud aineid, nimelt vereplasma mahu suurendajat humaanalbumiini, pettes sel viisil välja rahalisi auhindu ja toetusi suusavarustuse näol hooaegadel 2016/17, 2017/18 ja 2018/19, mille väärtus jääb vahemikku 5000 kuni 300 000 eurot.

Seeläbi tekitas ta või üritas tekitada petetud isikutele varalist kahju suures ulatuses, täpsemalt:

a) hooajal 2016/17 sporditarvetega varustajale "F. Sports GmbH" (suusavarustuse firma Fischer - toim), kes toetas teda mitterahaliselt suuskade ja sidemetega koguväärtuses vähemalt 1950 eurot;

b) hooajal 2017/18 sporditarvetega varustajale "F. Sports GmbH", kes mitterahaliselt toetas suuskade ja sidemetega koguväärtuses vähemalt 4680 eurot;

c) üritas tekitada kahju Seefeldi murdmaasuusatamise maailmakarika etapi 2018 korraldajale 27. ja 28. jaanuaril;

d) hooajal 2018/19 sporditarvetega varustajale "F. Sports GmbH", kes mitterahaliselt toetas suuskade, sidemete ja saabastega koguväärtuses vähemalt 5670 eurot

e) üritas tekitada kahju 2019. aasta põhja suusaalade maailmameistrivõistluste korraldajale Seefeldis 23. ja 27. veebruar 2019.

Veerpalu osales eelnimetatud kuritegudes kuritegeliku ühenduse liikmena, täpsemalt spordiarsti Dr. Mark Schmidtiga, ühe teise sportlase ja treeneriga (nimesid pole nimetatud - toim), kes on seotud kavatsusega kuritegeliku ühenduse liikmena oma tegevusega kuritegude toimepanemisele kaasa aidata (Austria karistusseadustiku par. 278 lg 3)."