"Kostja kaitsja on teatanud, et kohtualune ei tule põhiistungile. Seetõttu teeb kohus otsuse tagaselja," teatas Innsbrucki maakohtu asepresident Andreas Stutter Delfile.

27-aastast Veerpalut süüdistatakse kuritegelikku ühendusse kuulumises ja spordipettuses, millega on tekitatud sponsoritele kahju 12 000 euro ulatuses.

Veerpalu sai Austriast kohtukutse kätte 22. septembril. Selle kättetoimetamiseks palusid Austria ametivõimud Eesti kohtute abi.

Teatavasti ei läinud Innsbrucki kohtusse ka Andrease isa Andrus Veerpalu, kes ei olevat kohtukutset kätte saanud.