Tavaliselt antakse Euroopa vahistamismäärus välja juhtudel, kus käsitletav kuritegu on karistatav mõlema riigi seaduste alusel, kuid antud juhul ei ole Eestis spordipettus kuriteoks tunnistatud, kirjutab Õhtuleht.

„Andrus Veerpalu süüdistatakse Austrias spordipettuses, mis on Austrias karistatav kuni kolmeaastase vangistusega,“ räägib Ginter.

„Seega jääks Andrus Veerpalu Austriale kriminaalmenetluseks loovutamine maakohtu kohtuniku otsustada. Sellise otsuse tegemisel lähtuks kohtunik ilmselt spordipettuse kuriteona karistamise põhjendatusest ning sellest, kuivõrd Eesti peab Austriaga kriminaalmenetluse alast sujuvat koostööd oluliseks," lisas Ginter.