Helistaja väitis, et ta asub lennujaamas ning tema kotis on pomm. Olukorra tõsidust arvesse võttes pidid ametnikud käivitama hädaolukorra, peatama lennud ja evakueerima reisijad.

Oht jõuti neutraliseerida ühe tunni jooksul, kuid senini pole teada, kas pommiähvardus osutus tõeks või mitte.

Kuigi 34-aastane staarmängija soovis vahetult enne klubihooaja algust oma perega puhkusele suunduda, tuli Messil siiski plaane muuta.

Ehkki pommiähvardus suudeti neutraliseerida, otsustas Messi siiski turvalisuse huvides reisi edasi lükata.