Valitsuse tänased spordiga ja spordiürituste korraldamisega seotud otsused:

SPORTIMINE, TREENIMINE, NOORSOOTÖÖ, HUVITEGEVUS JA -HARIDUS, TÄIENDUSKOOLITUS JA TÄIENDÕPE

  • Alates 31. maist on lubatud sisetingimustes kõik need tegevused kuni 25-inimeselises rühmas, arvestada tuleb hajutatuse nõudega. Kokku tohib tegevustest osa võtta kuni 200 inimest, samuti kehtib 50-protsendiline ruumitäitumuse nõue.
  • Alates 14. juunist tohib sisetingimustes üritusest osa võtta maksimaalselt 600 inimest, arvestada tuleb hajutatuse ja 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega.
  • Alates 14. juunist tohib välitingimustes üritusest osa võtta maksimaalselt 1000 inimest.

SPORDI- JA LIIKUMISÜRITUSED, SPORDIVÕISTLUSED

  • Alates 14. juunist tohib sisetingimustes korraldada üritusi kuni 600le inimesele, kaasa arvatud pealtvaatajad, 50-protsendilise täitumuse piiranguga ruumi kohta.
  • Alates 14. juunist tohib välitingimustes üritustest osa võtta kuni 1000 osalejat, seal hulgas ka pealtvaatajad.
  • Alates 14. juunist peavad nii sise- kui välitingimustes üritused lõppema hiljemalt südaööl kell 00.00
  • Alates 14. juunist on lubatud tippspordivõistlused nii sise- kui välitingimustes ilma rühma ja kellaajapiiranguteta. Sisetingimustes on koos pealtvaatajatega lubatud kuni 600 osalejat, arvestada tuleb 50-protsendilist täitumust ruumi kohta ning välitingimustes on lubatud kuni 1000 osalejat, kaasa arvatud pealtvaatajad.

Valitsus võttis täna vastu põhimõttelised otsused, vastav korraldus on plaanis heaks kiita neljapäevasel istungil.