„FIFA otsus näitab, et meie poolt läbi viidud distsiplinaarmenetlus on sooritatud vastavalt reeglitele,” sõnas Uiboleht Delfi Spordile. „FIFA ei tee ühtegi otsust automaatselt. Saatsime neile kõik vajalikud materjalid ja nad tegid oma otsuse nende materjalide põhjal.”

Teisipäeval teatas Eesti jalgpalli liidu apellatsioonikomisjon, et nad ei rahulda Fredo kaebust ning seega jäi jõusse talle varasemalt määratud tähtajatu Eesti jalgpallis tegutsemise keeld.

Seega on praeguseks jõudnud juhtum seisu, kus brasiillane ei saa otsust enam edasi kaevata. Seda nii FIFA-s kui ka Eesti jalgpalli liidus. „FIFA peegeldab kohaliku alaliidu otsuse ülemaailmseks. Kui nad on materjalidega tutvunud ja leiavad, et tehtud otsus on õige, siis nemad seda enam üle vaatama ei hakka,” selgitas Uiboleht, et Fredo ei saa otse FIFA-sse pöörduda ning Eesti jalgpalli liidus on ka lõplik otsus langetatud ja seda ei ole võimalik enam kuhugi edasi kaevata.

Seega oleks ainus võimalus justkui rahvusvaheline spordiarbitraaž CAS, kuid Uibolehe sõnul on ka sinna üsna keeruline asja edasi kaevata. „Meie varasem praktika näitab, et CAS ei võta selliseid asju menetlusse. Varasemast on üks juhtum, kus Eestis vastu võetud otsust taheti CAS-i kaevata, kuid sealt öeldi, et see ei kuulu nende pädevusse ning seega saigi juhtum lõpu,” meenutas Uiboleht, kuid märkis, et kunagi ei saa ühtegi varianti lõpuni välistada.