Möödunud nädalal avaldas Inglismaa LNFS oma ametlikul kodulehel artikli, milles Hispaania liiga president Xavier Losano tervitas videopöördumise formaadis LNFSi perre kuuluva Inglismaa saalijalgpalli kogukonda. LNFSi Inglismaa klubid ei hõlma kaugeltki tervet Inglismaa saalijalgpalli kogukonda, ent Losano pöördus kõikide liitunud klubide poole ja kõikide nende poole, kes soovivad nende kogemusest õppida.

Videos räägib Losano, kuidas LNFS kavatseb Inglismaa liigat ja selle klubisid aidata saalijalgpalli arendamises, alustades lastest ja lõpetades professionaalse tasemega. Kogu tema pöördumisest tõi väljaanne Futsal Focus peamisena esile järgmise tsitaadi:

„Liikuge edasi samm-sammult, fokuseerides oma jõupingutusi enim prioriteetsetel eesmärkidel ja arendades hoolikalt oma tegevusplaani. Pidage meeles, et miski ei muutu 10 minutiga, meil läks üle 32 aasta, et jõuda sinna, kus oleme praegu!“

Suheldes kõige erinevamate saalijalgpalli esindajatega üle maailma, küsivad liigad ja klubid meie käest regulaarselt: „Kuidas saavutada Hispaania tase?“ Paljud nendest inimestest tahavad seda eesmärki viie või kümne aasta pärast saavutada ning on pettunud, kui kuulevad meie vastust: „See eesmärk pole realistlik, kui teil pole rikkaid investoreid, kes on valmis frantsiisi käivitama ja kellel on turu arendamiseks raha.“ Paljudel nendest riikidest pole isegi meelelahutusturgu või võimalust spordiala populaarsust kasvõi amatöörtasemel arendada.

Liiga ja klubi arenguetapid

  • Amatöörtase
  • Professionaalne amatöörtase
  • Poolprofessionaalne tase
  • Professionaalne tase

Igaüks nendest etappidest areneb tänu kasvavale turule ja liigade ning klubide kollektiivsele arengule, kuna uuele tasemele tõusevad nad koos. Igal tasemel hakkavad klubid ja liigad endale teadvustama, millisel arengutasemel nad asuvad praegu ning kuhu tahavad pidama jääda.

Neile, keda huvitab erinevus iga taseme vahel, on esmaseks arusaamiseks toodud lühike ülevaade.

Amatöörtase – kui teil on aasta ringi rohkelt üritusi alates terviseüritustest kuni võistlusteni ja spordi populaarsus kasvab terves riigis. See tase võib koosneda spordiklubide ja sõltumatute meeskondade kooslusest ning selleks, et säilitada võistlustasakaalu, ei ole mängijate ega treenerite töö tasustatav. Klubisid juhivad vabatahtlikud ja nende tähelepanu on suunatud kogukonna integreerimisele. Lisaks sellele arenevad treenerid ja mängijad, areneb akadeemia, luuakse side koolidega, ülikoolidega, avalike gruppidega, toimub koostöö võimalikult paljude inimestega, kes naudivad mängu.

Professionaalne amatöörtase – kui klubid ja liigad hakkavad tänu oma tegevusele raha sisse tooma, kuid palka keegi veel ei saa. Kogu saadud raha läheb liiga ja klubide arendamiseks ning kogukond suhtleb nendega infokanalite kaudu ja jätkab integreerimise protsessi. Samuti on võimalik raha kasutamine treenerite ja mängijate arengu jätkamiseks, välismaistel võistlustel osalemiseks või parimate välismaiste klubide külastamiseks eesmärgiga vaadata nende treeninguid või treenida koos nende treeneritega. Klubid võivad alustada oma akadeemiate arendamist või ehitada oma baasi nii individuaalseks kui ka avalikuks kasutamiseks, ent endiselt on enamik nende personalist tasustamata vabatahtlikud, treenerid ja mängijad. Ehitades üles suhteid kohaliku kogukonnaga, ametnikega, sponsoritega, rahastusprogrammidega, ning kasutades raha, mis juba olemas on, võib kujundada edasise arengu äristrateegia. Niipea kui see on saavutatud, võib alustada läbirääkimisi rahakate investoritega, kes on valmis teie klubisse panustama, kuid tuleb aru saada, et selles etapis peavad klubi mängud ligi meelitama 250–500 pealtvaatajat nädala kohta.

Poolprofessionaalne tase – kui klubid meelitavad kohale 500 kuni 1000 püsivat kaasaelajat iga nädala kohta. Neil on olemas oma isiklik baas, sponsorid ja investorid ning veel üks sissetulekuallikas – teleülekannete müük. Mängijad ja treenerid hakkavad saama täisväärtuslikku palka, kuid samal ajal on neil veel ka põhitöö. Baasi personal ja juhtkond hakkavad samuti oma töö eest tasu saama, vabatahtlike hulk aga väheneb tasustatud töötajate arvelt, kuid veel on enamik akadeemia personalist ja avalike suhete spetsialistidest vabatahtlikud.

Professionaalne tase – kui iga töötaja, kes on klubisse kaasatud, teenib elatist eranditult läbi spordi, klubi aga meelitab mängudele regulaarselt vähemalt 2000 fänni, teenib raha teleülekannete, sponsorite, internetiturunduse, kaupade ja piletite müügi kaudu jne.

(Lugu jätkub…)