"Saan kommenteerida, et tegemist on kaasusega, mis on tõstatunud minu ja mu endise elukaaslase vahelisest tsiviilvaidlusest meie ühise lapsega suhtlemise korra osas," selgitas Koitla, kirjutab Õhtuleht.

"Kõnealune kaasus puudutab minu kasutütart ja ei ole seotud minu tööalase tegevusega. Soovist kaitsta kriminaalmenetlusse kaasatud inimeste eraelu, sh kasutütre privaatsust, ei soovi ma kuni kriminaalmenetluse lõpuni neid küsimusi kommenteerida," lisas Koitla.

Peatselt pärast seda, kui kriminaalasi avalikuks tehti, teatas Jakob Westholmi gümnaasium, et kool on Koitla töölepingu peatanud.