Jakob Westholmi gümnaasiumi direktor Rando Kuustik tõdes, et Delfis ja Eesti Päevalehes ilmunud uudislugu, mis rääkis õpetaja ja korvpallitreener Marek Koitla vastu esitatud seksuaalse väärkohtlemise süüdistusest ning kus räägiti ka tema varasematest küsitavusi tekitavatest tegudest, puudutab otseselt ka kooli.

„Olen koos koolipidajaga võtnud vastu otsuse peatada tööleping Marek Koitlaga, et uurimise ajal ei saaks tekkida küsimustki, kas meie õpilastele ja nende peredele on tagatud turvatunne," teatas Kuustik.

Kooli direktori sõnul puudub neil info, kas Koitla vastu esitatud süüdistused ja uurimine puudutavad tema tegevust õpetajana või kutsetegevust treeneri ja juhendajana väljaspool kooli. „Võtame info täpsustamiseks ühendust õiguskaitseorganitega ja loodame väga, et nad saavad uurimise tänases seisus meiega seda infot jagada," lausus ta.

Kuustik rõhutas, et peab nii enda kui kogu kooli pedagoogilise kollektiivi jaoks esmatähtsaks tagada õpilastele toetav ja turvaline koolikeskkond. Seepärast kutsub ta üles kõiki õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid koolile teada andma kui on jagada infot või pretensioone, mis puudutavad õpetaja Koitla käitumist või laiemalt Westholmi gümnaasiumi koolikeskkonda (e-mail: direktor@westholm.ee).

Pikki aastaid eri vanuseklasside tüdrukute Eesti korvpallikoondise treenerina tegutsenud, spordiklubides Marcus, Audentes ja Nord tüdrukuid juhendanud ning Jakob Westholmi gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajana töötanud Koitla peab kohtus andma vastust karmide süüdistuste kohta, mis puudutavad alaealise seksuaalset väärkohtlemist.