Kohtust teatati, et Heiki Nabi hagiavaldus ja hagi tagamise avaldus jäeti käiguta ning talle anti nädala lõpuni aega puuduste kõrvaldamiseks. Milles hagiavalduse puudused seisnesid, ei avaldatud.

Eelmise nädala lõpus sai avalikuks, et maadluse olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister Nabi esitas Harju maakohtule hagi Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse tegevuse suhtes, milles taotles talle määratud esialgse võistluskeelu tühistamist.

6. jaanuaril võeti Nabilt võistlusväline dopinguproov, mis sisaldas keelatud ainet letrosooli. Eesti antidoping määras talle seepeale esialgse võistluskeelu.

Nabi palus kohtul esialgne võistluskeeld tühistada, kuna talle pole antud võimalust seletuste andmiseks enne ega pärast võistluskeelu kehtestamist. Samuti varjatavat tema eest esialgse võistluskeelu määramise materjale.

Nabi on teatanud ka soovist avada B-proov, kuid siiani pole ta koroonaviirusest tingitud reisipiirangutele ja enda haigestumisele viidates otsustanud, millal seda teha.