"2014. aasta suvel alustati Põhja prefektuuri kriminaalbüroos kriminaalmenetlust selles, et treener pani toime sugulise iseloomuga teo kasutades ära mõjuvõimu 17-aastase tüdruku suhtes (KarS § 143'2 lg. 1). Karistusseadustiku mõistes ei olnud tegemist kuriteoga ning 2015. aasta veebruaris kriminaalmenetlus lõpetati.

Politsei ei kahtlustanud toona ega ka nüüd valeütluste andmist või valetamist kannatanu või tunnistajate poolt. Need kuuldused ei vasta tõele," lausus Raivet.

***

"Ta (Birgit Tikk - toim.) kartis, mida ma võin öelda, sest ma oleks tema ees öelnud, mis tegelikult juhtus. Siis politsei uuris seda - neil on kogemused ja kõik. Politsei uuris ja ei leidnud midagi. Sest ta valetas! /.../ Mingid tunnistajad, ma ei tea kes, ütlesid midagi. Siis nad (politsei - toim.) ütlesid, et see on bulls**t. Sest kui ta hakkas seda lugu rääkima, siis nad sulgesid selle juhtumi, sest see oli bulls**t, see oli vale!" rääkis Aurelio.