Kultuurielu on suletud vähemalt 28. märtsini, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Peamine toetusmeede tuleb kabineti otsuse kohaselt töötukassast. Vabakutseliste loovisikute abipaketti otsustas valitsus reservist eraldada 1,54 miljonit eurot. Võlaõiguslepinguid kasutavate kultuuri- ja spordiorganisatsioonide toetuseks eraldab valitsus 2,8 miljonit eurot.

"Me peame oma kultuuri- ja spordikorraldajaid ning loovisikuid hoidma. Kui kultuur taas avaneb, peab meie kultuurielu võimalikult sujuvalt jätkuma. See on kindlasti väga oluline tugi, sest lisaks töötukassale tuleb meie valdkonda juurde erimeetmeid 4,3 miljoni euro ulatuses," teatas kultuuriminister Anneli Ott.

Kultuuriministeerium alustab tööd eraldatud summade jaotussüsteemi väljatöötamiseks. Raha eraldatakse valitsuse reservist järgmisel nädal, kui on täpsemalt paigas kultuuri- ning spordivaldkonna seesmine jaotus. Lisaks eraldab valitsus Haridus- ja teadusministeeriumile 2,6 miljonit eurot, et toetada erahuvihariduse ja -huvitegevuse valdkond. Sinna kuulub ka noortesport.

Seni kehtestatud piiranguid spordile, huvitegevusele jne ei muudetud. Spordivõistlusi ja liikumisüritusi tohib läbi viia ainult professionaalidele ja puudega inimestele. Valitsus tühistas laupäevaks planeeritud Haanja suusamaratoni eriloa seoses viiruse laialdase levikuga.

Valitsuse korraldus plaanitakse vastu võtta kolmapäeval, 3. märtsil. Pärast korralduse vastuvõtmist avaldab valitsuse kommunikatsioonibüroo selle kodulehel kriis.ee.