Avaldame avalduse muutmata kujul.

27.01.2021 err.ee portaalis ilmunud artikkel „Alaveri toimiku uued materjalid: Tammjärv ja Annus olid asja enam segatud“ ja 27.01.2021 eetris olnud Pealtnägija saade väidavad, et „täiendavalt avaldatud osad Mati Alaveri toimikust näitavad, et sportlane Karel Tammjärv ja suursponsor Toomas Annus olid varem teatust märksa rohkem dopinguafääri segatud.“ Tegemist on avalikkust eksitava ja pahatahtliku väitega, millega mind seostatakse dopinguasjaga üksnes tulenevalt sellest, et olin pikaajaline suusatajate ja Team Haanja sponsor.

On avalik info, et nii mina isiklikult kui Merko toetasime Eesti suusatamist Eesti Suusaliidu (1996–2015) ning seejärel Team Haanja kaudu, samuti sportlasi otse. Minule esitatud dokumentide kohaselt oli Team Haanja aastane eelarve 400–450 tuhat eurot aastas, millest poole katsime meie, sh 30 000 eurot Merko lepingu alusel ning 170 000 eurot minu isikliku toetusena igal aastal. Ammu on avalikult teada ka info, et kuna Eesti Suusaliit ei pakkunud suusatajatele alates 2015. aastast mingit tuge, tegelesid Team Haanja sportlased ise kõige hädavajalikuga, sealhulgas vastutas Karel Tammjärv finantside ja raamatupidamise eest, Raido Ränkel riietuse eest jne. Toetajana lähtusime usaldusest ning meil puudus kahtlus meile esitatud eelarve õigsuses. Meil on läbi aastate olnud sadu toetusprojekte ning üheski neis pole me võtnud enda kanda audiitori rolli, seda ei tee tõenäoliselt ka teised sponsorid.

Küsimusele, kes olid sportlaste dopinguasjast teadlikud, on Karel Tammjärv avalikult vastanud ning see on ka avaldatud ERRi portaalis (https://sport.err.ee/915809/ ). Minu nime nende seas ei ole. Kinnitasin Pealtnägija ajakirjanikule 25.01.2021 saadetud SMSis, et ma ei teadnud sponsorraha kasutamisest dopingu ostuks, ent sellest hoolimata tegi ERR 27.01.2021 hommikul eksitava pealkirja ja sisuga artikli, mis seob mind dopingu teemaga. Samuti paljundasid seda uudist pea kõik meediaväljaanded ja isegi valgusreklaamid linnaruumis.

Positiivsete uudiste korral ei ole meedial kombeks sponsoreid mainida, veel vähem kiita või tänada. Küll aga seostatakse sponsoreid sportlaste ja spordiga seotud negatiivsete juhtumitega. Võttes arvesse, et sportlased on lihtsalt inimesed, võib ette tulla mis tahes eksimusi või rikkumisi, mida ei saa ükski sponsor kahjuks ennetada ega kontrollida. On dopingut, narkootikume, ebaväärikat käitumist, huligaansust jms. Lisaks pettumusele, et Team Haanja sportlased kasutasid minu poolt isiklikult üle kantud toetusrahast mingi osa väidetavalt dopingu ostuks, pean taluma meedia süüdistusi ja loodud muljet, et Team Haanja rahaline toetamine tähendab ühtlasi minu teadlikkust dopingu kasutamisest.

Kui Lääne- ja Põhja-Euroopa riikides on spordiala ja sportlase sponsor sellises olukorras kannatanu, siis Eestis on „vaba meedia“ ja „uuriva ajakirjanduse“ käsitlus vastupidine ning sponsorist tehakse dopingu tarvitamise kaassüüdlane. See tekitab olukorra, et nii mina kui tõenäoliselt paljud teisedki sponsorid ei julge mitte ühtegi sportlast ega spordiala enam toetada.

Kui 2019. aastal lõpetasime dopinguskandaali tagajärjel Eesti profisuusatamise toetamise, siis nüüd oleme eeltoodu tõttu paratamatult sunnitud lõpetama Eestis igasuguse võistlusspordi toetamise. Alates 2021. aastast ei toeta ei mina isiklikult, Merko ega Kapitel Eestis võistlussporti. Vabandan südamest kõigi meie heade sõprade ja partnerite ees, kellele olime oma kogusummas ligikaudu poole miljoni euro suuruse toetuse selleks aastaks lubanud ja kes olid sellega arvestanud. Palun teie mõistmist, Eesti Tennise Liit ja tennisistid, Merko Cup ja Merko Estonian Open tenniseturniiride korraldajad, Eesti Jalgratturite Liit ja Ampler Teami ratturid, Erki Noole Kergejõustikukool ja noored autosportlased. Kahjuks ei pea ma mõistlikuks ega võimalikuks jätkata spordi toetamist keskkonnas, kus sportlaste pattude eest tabab sponsorit meediapeks, mis kahjustab sponsorite mainet ja läheb vastuollu sponsorluse põhimõtetega.

Merko kui SA Eesti Terviserajad üks asutaja jätkab Eesti Terviseradade projekti toetamist, samuti jätkame senises mahus kultuuri ja hariduse toetamist.

Loodan, et riik kui antud juhul alatult tegutsenud ERR-i omanik, toetab sporti suuremalt kui seni.

Toomas Annus