ERC alustas laskesuusaliidus korruptsiooni uurimist 2018. aasta novembris. Seda juhtis uurija Jonathan Taylor, kes on koostööd teinud ka Maailma Antidopingu Agentuuriga (WADA). 1992. aastal IBU presidendiks saanud Besseberg astus ametist tagasi 2018. aastal pärast seda, kui ilmnesid kahtlustused tema suhtes seoses korruptsiooniga.

Austria ja Norra politsei on IBU seoses dopingujuhtumite, pettuste ja korruptsiooniga uurinud juba 2018. aasta aprillist saadik. Nagu mainitud, asus sama aasta novembris raportit koostama ka IBU koos ERC-ga. Norra võimud kinnitasid Norra rahvusringhäälingule (NRK), et Bessebergile (74) on esitatud süüdistus korruptsioonis ning uurimine norralase osas on jätkuvalt käimas.

IBU poolt väljastatud raporti kohaselt kohaselt polnud pikalt alaliitu juhtinud Bessebergil ühtegi huvi võidelda puhta spordi eest. Enam kui 200-leheküljeline raport näitab, kuidas norralane rikkus mitmeid eetilisi reegleid.

Raporti kohaselt tegi IBU endine president peamiselt koostööd Venemaa alaliiduga, aidates muu hulgas mätsida kinni nende dopingujuhtumeid. Väidetavalt ostsid venelased Bessebergi ära prostituutide, luksuskellade, erinevate puhkuste ja jahireisidega. Raportis ei ole leitud konkreetseid tõendeid eelpool väidetu kohta, kuid selle eesmärk on algatada kohtuasi, et endine tippametnik peaks nendele süüdistustele vastama, kirjutas NRK.

Ühe näite kohaselt pakkus Besseberg Venemaa alaliidu toonasele juhile Aleksandr Tihhonovile aastaid tagasi võimalust jätkata IBU asepresidendina ka pärast seda, kui venelasele oli esitatud süüdistus mõrvakatsele kaasa aitamises. Raporti kohaselt pakkus Tihhonov 2009. aastal väidetavalt altkäemaksu peasekretärile Reschile, et ta lõpetaks uurimised kolme Venemaa laskesuusakoondislase osas, keda kahtlustati EPO tarvitamises. Besseberg ei soovinud aga venelast seejärel ametist eemaldada.

"Usume, et peaaegu iga juhtumi juhul tegutses Besseberg just Venemaa huvides. Siin on näha selget mustrit," selgitas ERC uurimist juhtinud Taylor.

NRK võttis kolmapäeval ühendust Bessebergiga, kes omakorda palus ajakirjanikul rääkida tema advokaadi Norbert Wessiga. "Tahan rõhutada, et politsei uurimine on käimas ning ühtegi süüdistust pole talle esitatud. Besseberg eitab kõiki süüdistusi, mis on tulnud nii võimude kui IBU komisjoni poolt," teatas advokaat.

Besseberg on rääkinud politseiga, kuid ERC uurimiskomisjon teda ei intervjueerinud. NRK teatel tegi ERC aga koostööd Austria politseiga, mille tõttu pääsesid nad ligi ülekuulamiste materjalidele.

Raporti kohaselt tunnistas Besseberg, et kasutas Moskvas prostituudi teenuseid ilma, et oleks selle eest ise masknud. "Ta saadeti kellegi poolt, ilmselt korralduskomiteest," olevat norralane olukorda selgitanud. "Besseberg pole kunagi küsinud ega vastu võtnud ei raha, kingitusi ega muid teenuseid," lükkas advokaat Wess väited ümber.

Lisaks Bessebergile on süüdistused esitatud ka endisele peasekretärile Nicole Reshile. Väidetavalt oli ka tema seotud venelaste huvide kaitsmisega, peamiselt seoses erinevate dopingujuhtumitega. Ühe näitena on välja toodud venelasest laskesuusakuulsus Jevgeni Ustjugov, kelle bioloogilisest passist leiti ebakõlasid tervislike näitajate kohta aastatel 2010-2014.

Inside the Gamesi teatel ei võtnud Resch selle osas midagi ette, jättes süüdistuste ilmnemise ajal Ustjugovilt tellimata lisa vere- ja uriiniproove, mis oleksid aidanud uurimisele kaasa. Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) mõistis mullu sügisel Ustjugovi dopingureeglite rikkumises lõplikult süüdi ning tühistas kõik tema tulemused aastatel 2010-2014.

IBU poolt läbi viidud uurimise käigus töötati läbi ligikaudu 70 000 erinevat dokumenti ning intervjueeriti umbes 60 inimest.