Eesti Jahtklubide Liidu juhatuse tööd hakkab presidendina juhtima Kalev Vapper. Teiste juhatuse liikmetena asuvad ametisse Tiit Pruuli, Marti Hääl, Mihkel Kosk, Sven Nuutmann, Toomas Tõniste ja Andres Valkna.

"Purjetamine on Eesti ala, oleme alati merd armastanud ja merest lugu pidanud. Purjetamine on eluviis ja need, kes seda harrastavad, on enamasti õnnelikud nii merel kui maal. Purjetamine koos jääpurjetamisega on toonud Eestisse ka kõige enam tiitlivõistluste medaleid. Mis muud, kui purjetame Eesti paremaks!" sõnas Eesti Jahtklubide Liidu värske president Kalev Vapper.

Eelmisesse Eesti Jahtklubide Liidu juhatuse koosseisu kuulusid president Egon Elstein, Triin Sepp, Arnout Lugtmeijer, Lauri Väinsalu, Tõnis Kask, Toomas Tõniste ja Sven Nuutmann.

Liidupäeval tegi Eesti Jahtklubide Liidu ametist lahkuv president Egon Elstein kokkuvõtte liidu viimase nelja aasta tööst ning tõi välja olulisi suundi ja tegevusi, mida selle aja jooksul sai käivitatud:
- liidu liikmeskond on jõudsalt kasvanud ja purjetamiskoolide arv on Eestis kahekordistunud;
- käivitati algõpetuse pop-up merekool Meresõber;
- käivitati Eesti Purjetamisakadeemia, mis on kõrgeima spordimeisterlikkuse kool meie purjesportlastele olümpia- ja järelkasvuklassides alates 16. eluaastast;
- 2017. aastal viidi läbi teine Eesti Purjetamise Kongress;
- avamerepurjetamises toimus käesoleval aastal täielikult üleminek ORC mõõdusüsteemile;
- käivitatud on uus treenerite koolitusprogramm, samuti on agaralt koolitatud võistlusametnikke.