Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits kirjutas terviseametile, et viiruse laialdase leviku tõttu maailmas nõutakse sportlastelt rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja ettevalmistavates laagrites osalemiseks korduvate SARS-CoV-2 testide läbimist ja testide tulemust kinnitava tõendi esitamist.

"Eesti Olümpiakomitee hallatavasse tippsportlaste nimekirja kuulub umbes 450 tippsportlast, kelle reisimist peame ülalkirjeldatud põhjustel Eesti spordi seisukohast väga vajalikuks," kirjutas Sits.

Sits tõi välja, et testitavate sportlaste ja testide arv on kuude lõikes erinev ning sõltub võistluste ja laagrite toimumisest, kuid hinnanguline testide arv aastas on ligikaudu 2500 ning nende kogumaksumus umbes 200 000 eurot aasta kohta.

"See on spordivaldkonnale täiendav kulu, mille katmiseks puuduvad Kultuuriministeeriumil, Eesti Olümpiakomiteel ja Spordimeditsiini Sihtasutusel rahalised vahendid nii käesoleval kui ka järgmisel aastal," teatas Sits.

Seetõttu pöörduski kultuuriministeerium terviseameti poole palvega luua erisus spordivaldkonnale ning kompenseerida Eesti Olümpiakomitee nimekirja kuuluvate tippsportlaste koroonaviiruse SARS-CoV-2 testide kulu, et tagada Eesti jätkuv esindatus rahvusvahelisel spordimaastikul.

"Rahvusvahelistel võistlustel osalemise kaudu aitavad Eesti tippsportlased kaasa kehalise aktiivsuse ja tervislike eluviiside populariseerimisele Eesti ühiskonnas ning tõstavad Eesti tuntust maailmas," tõi Sits välja ka terviseameti huvid.