Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et politsei- ja piirivalveamet (PPA) tagas ralli toimumise ajal avaliku korra kogu ralli toimumise regioonis ja tagas sujuva liikluse toimimise põhimaanteedel kogu ralli perioodi kestel, kirjutab ERR.

Samas taotles ralli korraldaja terviseametilt kiiruskatsete alade ümbruses liikumispiirangute kehtestamise COVID-19 viiruse leviku takistamiseks, et tagada kohalike elanike ja ralli külastajate tervise kaitse. PPA tagas viiruse tõkestamiseks kehtestatud hajutatuse põhimõtete täitmise ja üritusele maksimaalselt lubatud isikute piirarvu järgmise.

Lisaks PPA-le korraldas päästeameti Lõuna-Eesti päästekeskus ürituse päästealast turvamist ning demineerimiskeskus tagas pommi- ja plahvatusohu kontrollimise, millega kaasnesid eelarves mitteplaneeritud kulud.

Kokku olid PPA personali- ja majandamiskulud Rally Estoniaga 245 352 eurot ja päästeametil 20 547 eurot.