Kriisi töörühma otsusega peab korraldajaklubi tagama pealtvaatajate hajutamise ja kontrollima, et fännid kannaksid siseruumides maski.

Valitsuse piirangu järgi ei tohi saali täituvus olla rohkem kui 50 protsenti ning mitte rohkem kui 1500 inimest. Täiendavalt peab korraldaja istekohad märgistama ehk pealtvaatajad peavad asetsema hajutatult ja 2+2 reeglilt järgides.

Juhendi järgi peavad saalis viibivad korraldajad ja fännid kandma näomaski. „Väljakukohtunikud ja võistkondade liikmed maski kandma ei pea. Kõikide teiste saalisviibijate jaoks on maskikandmine kohustuslik ja selle kohustuse täitmise eest vastutab korraldajaklubi. Samuti peab pealtvaatajal olema võimalus saalist maski soetada,“ kommenteeris alaliidu peasekretär Keio Kuhi.

Samuti on käesoleval hooajal keelatud pasunate kasutamine, publikumängude läbiviimine, tantsutüdrukute ja teiste esinejate ülesasted mängupausidel ning mängijate/kohtunike omavaheline kätlemine.

Täiendavalt soovitab alaliit klubidel kasutusele võtta elektroonilise piletimüügi, et vältida järjekordade tekkimist saalides. Lisaks soovitab EKL võimalusel luua mängijate ja publiku jaoks eraldi sissepääsud, et võistkondade ja kõrvaliste isikute kokkupuuted viia minimaalseks.

Kriisi töörühm loodi Eesti Korvpalliliidu juhatuse 3. septembri otsuse alusel, et operatiivselt reguleerida ja vastu võtta otsuseid Eesti Korvpalliliidu egiidi all olevate võistluste korraldamisel küsimustes, mis on seotud COVID-19 pandeemia jätkuva levikuga Eestis.

Töörühma eesmärk on Eesti Korvpalliliidu egiidi all korraldatavate võistluste läbiviimise tagamine viisil, et COVID-19 viirusesse nakatumise tõenäosus oleks võimalikult väike.

Töörühma eesmärk on nendes küsimustes reeglite kehtestamine ja liikmesklubide nõustamine.

Töörühm lähtub oma otsuste tegemistel teadaolevatest Vabariigi Valitsuse, Kultuuriministeeriumi, Terviseameti, Eesti Olümpiakomitee (sh. Eesti Olümpiakomitee võistkondlike sportmängude komisjoni) otsustest ja FIBA vastavatest juhistest.

EKL kriisi töörühm on pidanud täiendavaid konsultatsioone erinevate alaliitude ning liigade esindajatega (sh. rahvusvaheliste liigade ja alaliitudega).

Töörühma poolt tehtavate otsuste puhul lähtutakse printsiibist, et piirangute ning soovituste eesmärk on kaitsta võistluste kõiki osapooli (osalejad, korraldav/ teenindav personal, pealtvaatajad) ning esimeseks prioriteediks on võistluste (mängude) toimumine kõigi osapooltele turvaliselt ja mõistlikel tingimustel.

Töörühma kuuluvad:

Taivo Väärsi – Meeste koondise arst

Virgo Agan – EKL kommunikatsioonijuht

Henri Ausmaa – EKL Võistluste ja liigade juht

Raido Roos – EKL Koondiste juht

Keio Kuhi – EKL peasekretär

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid