Vastavalt IRONMAN Tallinna korraldaja ja Terviseameti poolt kehtestatud riskide maandamise plaanile testitakse kõiki punastest riikidest saabunud sportlasi. Positiivse tulemuse saanud sportlane on paigutatud karantiini ning kasutusele on võetud ametlikud protseduurid.

Sportlane on eeskujulikult täitnud Terviseameti ja IRONMAN Eesti tiimi korraldusi ning vastavalt ette antud juhistele oli ta karantiinis ka enne testi tulemuse saamist. Tänu tõhusale kontrollile ja eelnevalt planeeritud riski maandamisplaanile ei viibinud sportlane kordagi võistluskeskuses ega mõjuta seetõttu kavandatud sündmust.

Laupäeval toimuvatele Ironmani võistlustele on kirja pannud ligi 1700 osalejat. Täispikal distantsil on 70 protsenti osalejatest välismaalased ja 30 kohalikud, poolpikal distantsil on enamik eestlased ja 30 protsenti välismaalased. Kõige rohkem osalejaid on Ühendkuningriikidest ja Soomest. Rohkem kui 80 protsenti osalejatest on mehed.

Eelmine Ironmani võistlus toimus aprillis ja väga suure tõenäosusega ei toimu 2020. aastal rohkem ühtegi võistlust kogu maailmas välja arvatud samal päeval toimuvad kaks 70.3 distantsi. Võistluse toimumine Eestis on saanud võimalikuks tänu siinsele vähesele nakatunute arvule ja väga heale koostööle valitsuse ja Terviseametiga.