Põhikirja ja mittetulundusühingute seaduse nõuetele vastavateks presidendikandidaatideks tunnistati: 1) Ain Põder ja 2) Margus Annuk.

Mõlemale mehele saatis toetusavalduse 4 liiget. Koosolekul taandas ametis olev president Põder enda kandidatuuri, öeldes, et on peaaegu 100%-liselt neli aastat tagasi seatud eesmärgid täitnud ning kutsunud kolm aastat tagasi koostööle ka Annuki.

Üldkoosolekul osalenud neljateistkümne liikme esindajad hääletasid üksmeelselt Annuki kandidatuuri poolt. Koosolekul ei olnud esindatud üks klubi.

Rahvusvaheliselt tuntud spordiarst Margus Annuk, MD, PhD, tegi viimasel kahel aastal vabatahtlikku tööd alaliidu spordimeditsiini eksperdina. Tal on oluline koht näiteks ka Mart Seimi vigastuse ravikava koostamisel ja keerulisel ajal võistlustel osalemise kindlustamisel.