Koroonaviiruse levikust tingitud ohtudest on korraldajad pidevas kontaktis terviseameti, politsei- ja piirivalveameti ja kohalike omavalitsustega, et olla kursis kõikide viimaste arengute ja soovitustega tagamaks maksimaalsed ettevaatusabinõud kõikidele osapooltele.

Ralli korraldusmeeskonnal on viimastel päevadel olnud mitmeid kohtumisi eelpool mainitud asutustega ja ühiste arutelude käigus on kokku lepitud, et rallile lubatakse kuni 6000 pealtvaatajat, kuid sealjuures tuleb korraldajal jälgida, et inimesed oleksid piisavalt hajutatud.

Rallipassid tulevad müügile alates 17. augustist vaid Võru linnas asuvatesse Olerexi teenindusjaamadesse ning ühe rallipassi hind on 20 €. Siinkohal on oluline märkida, et rallipass kehtib vaid pühapäevastel katsetel. Laupäevastele katsetele tuleb osta eraldi pilet hinnaga 10 € katsetele viivatelt teedelt selleks ettenähtud piletimüügipunktidest, mille asukohad avaldatakse RedGrey Lõuna-Eesti Ralli veebilehel. Võru linnakatse on tasuta.

Ralli korraldajad paluvad pealtvaatajatel kasutada isikukaitsevahendeid ja soovituslik on järgida ka 2+2 reeglit tagamaks ohutuse nii endale kui teistele pealtvaatajatele.

Võistluste direktori Gabriel Müürsepa sõnul on hetkel suurimaks prioriteediks tagada kõikide osapoolte ohutus. "Oleme väga tihedas kontaktis nii terviseameti, politsei- ja piirivalveameti kui ka Võru linnaga, et tagada maksimaalne ohutus kõigile. Hetkeseisuga ei ole meile vastavate ametkondade poolt piiranguid seatud ja oleme kokku leppinud, et rallile on lubatud kuni 6000 pealtvaatajat. Omalt poolt paneme kõigile südamele, et iga pealtvaataja vastutab oma tervise eest ise ja seetõttu palume järgida neid lihtsaid põhimõtteid:

- Ära tule, kui tunned end halvasti!
- Desinfitseeri!
- Kanna maski!
- Ära sotsialiseeru!
- Arvesta võistlejate privaatsusega ja ära küsi autogramme või selfie'sid!"

Müürsepp kinnitas, et on suhtluses ka WRC tiimidega, kuid praegu veel täpsemaid kommentaare anda ei soovinud. "Meie korraldusmeeskond on pidevas suhtluses ka võistlejatega, kes soovivad rallile tulla väljaspoolt Eestit. Oleme neile rõhutanud, et nad on kohustatud järgima Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud piiranguid ja nõudmisi. Jälgime pidevalt viirusega seotud arenguid ja lähtume oma tegemistes terviseameti soovitustest ning vajadusel viime sisse muudatusi ka võistluste kavas."

Lõuna-Eesti ralli start on planeeritud 22. augustil kell 18:11 Võru linnas. Kahel päeval sõidetaval rallil on kavas kokku 11 kiiruskatset, millest viis on korduvkatsed. Laupäevale on planeeritud kahel korral Võru linnakatse läbimine ja üks võidukihutamine kruusal, pühapäeval aga sõidetakse kõik kavas olevad kiiruskatsed Võrumaa legendaarsetel kiiretel kruusateedel. Ralli hooldusala on sel aastal koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud piirangutest tulenevalt pealtvaatajatele suletud.